Veranstaltungen Gemeinde Wiesenthauhttps://www.google.deVeranstaltungen-Feed Gemeinde WiesenthaudeGemeinde Wiesenthau Wed, 22 Sep 2021 13:13:09 +0200 Wed, 22 Sep 2021 13:13:09 +0200 TYPO3news-91Königsschießenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=91&cHash=957b9bcb4c1422d84635791b511369ff Start: Fr, 04 Jan 2019 09:34:00 ,Ende: Fr, 04 Jan 2019 09:34:00 | Start: Fr, 04 Jan 2019 09:34:00
Ende: Fr, 04 Jan 2019 09:34:00
]]>
news-97Silent Gospel Konzerthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=97&cHash=2f729c4b475b6429f6b3f4b0173b42dc Start: Fr, 04 Jan 2019 09:51:00 ,Ende: Fr, 04 Jan 2019 09:51:00 | Start: Fr, 04 Jan 2019 09:51:00
Ende: Fr, 04 Jan 2019 09:51:00
]]>
news-92Winterwanderunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=92&cHash=ca7b152d72dfee74d494a4ebf63ecd7f Start: So, 06 Jan 2019 09:42:00 ,Ende: So, 06 Jan 2019 09:42:00 | GD - Königsproklamation Start: So, 06 Jan 2019 09:42:00
Ende: So, 06 Jan 2019 09:42:00
GD - Königsproklamation ]]>
news-93Krippenfahrt der Seniorenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=93&cHash=888b388bd1d821069e4c0f5b4ae19502 Start: Di, 08 Jan 2019 09:45:00 ,Ende: Di, 08 Jan 2019 09:45:00 | Start: Di, 08 Jan 2019 09:45:00
Ende: Di, 08 Jan 2019 09:45:00
]]>
news-94Kesselfleischessenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=94&cHash=0b35dd84a4a11caab45b2f761d8e9d38 Start: Sa, 12 Jan 2019 09:47:00 ,Ende: Sa, 12 Jan 2019 09:47:00 | Start: Sa, 12 Jan 2019 09:47:00
Ende: Sa, 12 Jan 2019 09:47:00
]]>
news-95Baumsammelnhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=95&cHash=9ba91a8edc6ef942975dfbd7b4e3146f Start: Sa, 12 Jan 2019 09:48:00 ,Ende: Sa, 12 Jan 2019 09:48:00 | Start: Sa, 12 Jan 2019 09:48:00
Ende: Sa, 12 Jan 2019 09:48:00
]]>
news-96Königsballhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=96&cHash=8664118a15bd66f789eb4ec521fad18b Start: Sa, 12 Jan 2019 09:49:00 ,Ende: Sa, 12 Jan 2019 09:49:00 | Start: Sa, 12 Jan 2019 09:49:00
Ende: Sa, 12 Jan 2019 09:49:00
]]>
news-98Neujahrsempfanghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=98&cHash=7ef4d9f10a0385ca7439a968ef272b1f Start: So, 13 Jan 2019 09:52:00 ,Ende: So, 13 Jan 2019 09:52:00 | Start: So, 13 Jan 2019 09:52:00
Ende: So, 13 Jan 2019 09:52:00
]]>
news-99Informationsabend des Gesangsvereines "Cäcilia" Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=99&cHash=c600d75f083cb6d06189fb46751e79ee Start: Fr, 18 Jan 2019 09:53:00 ,Ende: Fr, 18 Jan 2019 09:53:00 | Start: Fr, 18 Jan 2019 09:53:00
Ende: Fr, 18 Jan 2019 09:53:00
]]>
news-100Königsballhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=100&cHash=fc34c605108acc60b45de16889eda677 Start: Sa, 19 Jan 2019 09:54:00 ,Ende: Sa, 19 Jan 2019 09:54:00 | Start: Sa, 19 Jan 2019 09:54:00
Ende: Sa, 19 Jan 2019 09:54:00
]]>
news-101Frühschoppenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=101&cHash=94db524a10126c1ba4fc57631021eb57 Start: So, 20 Jan 2019 09:55:00 ,Ende: So, 20 Jan 2019 09:55:00 | Start: So, 20 Jan 2019 09:55:00
Ende: So, 20 Jan 2019 09:55:00
]]>
news-102Generalversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=102&cHash=6c8a9eb9072e9bba6d0d84e264daefd7 Start: So, 20 Jan 2019 09:56:00 ,Ende: So, 20 Jan 2019 09:56:00 | Start: So, 20 Jan 2019 09:56:00
Ende: So, 20 Jan 2019 09:56:00
]]>
news-103Kappenabendhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=103&cHash=fe0593a20cb9db08837d51c874be72cc Start: Sa, 26 Jan 2019 09:57:00 ,Ende: Sa, 26 Jan 2019 09:57:00 | Start: Sa, 26 Jan 2019 09:57:00
Ende: Sa, 26 Jan 2019 09:57:00
]]>
news-104Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=104&cHash=57aad62ecbdd72abab73b0b9c358d87c Start: So, 27 Jan 2019 10:01:00 ,Ende: So, 27 Jan 2019 10:01:00 | Start: So, 27 Jan 2019 10:01:00
Ende: So, 27 Jan 2019 10:01:00
]]>
news-105Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=105&cHash=b4339eead393162fc80a4cb434f1bcbf Start: Sa, 02 Feb 2019 10:02:00 ,Ende: Sa, 02 Feb 2019 10:02:00 | Start: Sa, 02 Feb 2019 10:02:00
Ende: Sa, 02 Feb 2019 10:02:00
]]>
news-106Gottesdienst und Frühschoppenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=106&cHash=ab0a0cd754a6c202db0283bb612ae75b Start: So, 03 Feb 2019 10:03:00 ,Ende: So, 03 Feb 2019 10:03:00 | Start: So, 03 Feb 2019 10:03:00
Ende: So, 03 Feb 2019 10:03:00
]]>
news-107Tag der offenen Türhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=107&cHash=8b946d22712baa3a514580b5da88b86c Start: Sa, 09 Feb 2019 10:05:00 ,Ende: Sa, 09 Feb 2019 10:05:00 | Start: Sa, 09 Feb 2019 10:05:00
Ende: Sa, 09 Feb 2019 10:05:00
]]>
news-108Skifahrenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=108&cHash=26d453ed21c62af7be79a15471252c1f Start: Sa, 16 Feb 2019 10:06:00 ,Ende: Sa, 16 Feb 2019 10:06:00 | Skifahren und Wandern am Arber Start: Sa, 16 Feb 2019 10:06:00
Ende: Sa, 16 Feb 2019 10:06:00
Skifahren und Wandern am Arber ]]>
news-109Gottesdienst und Frühschoppenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=109&cHash=6e6f39108e7256f5bb90d1d3873e81fd Start: So, 17 Feb 2019 10:07:00 ,Ende: So, 17 Feb 2019 10:07:00 | Start: So, 17 Feb 2019 10:07:00
Ende: So, 17 Feb 2019 10:07:00
]]>
news-110Generalversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=110&cHash=630caa0a9dac10983e47d7e085f96dda Start: So, 17 Feb 2019 10:08:00 ,Ende: So, 17 Feb 2019 10:08:00 | Start: So, 17 Feb 2019 10:08:00
Ende: So, 17 Feb 2019 10:08:00
]]>
news-111Seniorenfaschinghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=111&cHash=4758324f1421370116e306e928aaff77 Start: Do, 21 Feb 2019 10:09:00 ,Ende: Do, 21 Feb 2019 10:09:00 | Start: Do, 21 Feb 2019 10:09:00
Ende: Do, 21 Feb 2019 10:09:00
]]>
news-112Generalversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=112&cHash=697b5b29c4734eb4d89008198e974d29 Start: Fr, 22 Feb 2019 10:09:00 ,Ende: Fr, 22 Feb 2019 10:09:00 | Start: Fr, 22 Feb 2019 10:09:00
Ende: Fr, 22 Feb 2019 10:09:00
]]>
news-113Jugenddiscohttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=113&cHash=673c61fc210091e06562daced9729364 Start: Sa, 23 Feb 2019 10:10:00 ,Ende: Sa, 23 Feb 2019 10:10:00 | Start: Sa, 23 Feb 2019 10:10:00
Ende: Sa, 23 Feb 2019 10:10:00
]]>
news-114Kinderfaschinghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=114&cHash=99fa95717aee8325d1c7bf4c97846053 Start: So, 24 Feb 2019 10:11:00 ,Ende: So, 24 Feb 2019 10:11:00 | Start: So, 24 Feb 2019 10:11:00
Ende: So, 24 Feb 2019 10:11:00
]]>
news-115Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=115&cHash=ca78072192f42b348bfc988ab24fab9d Start: Mi, 27 Feb 2019 10:11:00 ,Ende: Mi, 27 Feb 2019 10:11:00 | Start: Mi, 27 Feb 2019 10:11:00
Ende: Mi, 27 Feb 2019 10:11:00
]]>
news-116Faschingsballhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=116&cHash=f4de3341c6d8c363a56e832dc061d6ff Start: Sa, 02 Mär 2019 10:13:00 ,Ende: Sa, 02 Mär 2019 10:13:00 | Start: Sa, 02 Mär 2019 10:13:00
Ende: Sa, 02 Mär 2019 10:13:00
]]>
news-117Brezenschießen und Faschingsballhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=117&cHash=80c02b87658da38dd52ae038005fa75a Start: So, 03 Mär 2019 10:15:00 ,Ende: So, 03 Mär 2019 10:15:00 | Start: So, 03 Mär 2019 10:15:00
Ende: So, 03 Mär 2019 10:15:00
]]>
news-118Brezenschießen und Faschingsballhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=118&cHash=9a1671c2e3537848e5cd874ab995224b Start: So, 03 Mär 2019 10:15:00 ,Ende: So, 03 Mär 2019 10:15:00 | Start: So, 03 Mär 2019 10:15:00
Ende: So, 03 Mär 2019 10:15:00
]]>
news-119Faschingskehraushttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=119&cHash=4aa2b3b321ccd947e9108c8c3009babf Start: Di, 05 Mär 2019 10:16:00 ,Ende: Di, 05 Mär 2019 10:16:00 | Start: Di, 05 Mär 2019 10:16:00
Ende: Di, 05 Mär 2019 10:16:00
]]>
news-120Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=120&cHash=c60bc5fe1e80ee15c234107a9286ad5f Start: So, 10 Mär 2019 10:18:00 ,Ende: So, 10 Mär 2019 10:18:00 | Start: So, 10 Mär 2019 10:18:00
Ende: So, 10 Mär 2019 10:18:00
]]>
news-121Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=121&cHash=caf6e8a8dfe8ff1109cda82064d44863 Start: Fr, 15 Mär 2019 10:20:00 ,Ende: Fr, 15 Mär 2019 10:20:00 | Start: Fr, 15 Mär 2019 10:20:00
Ende: Fr, 15 Mär 2019 10:20:00
]]>
news-122Gottesdienst und Frühschoppenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=122&cHash=44f80bf4911541d575909beaf0a64919 Start: So, 17 Mär 2019 10:21:00 ,Ende: So, 17 Mär 2019 10:21:00 | Start: So, 17 Mär 2019 10:21:00
Ende: So, 17 Mär 2019 10:21:00
]]>
news-123Jahreshauptversammlung Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=123&cHash=9e27b6419a7ef8e220d9ff6014ec03ea Start: Sa, 23 Mär 2019 10:47:00 ,Ende: Sa, 23 Mär 2019 10:47:00 | Start: Sa, 23 Mär 2019 10:47:00
Ende: Sa, 23 Mär 2019 10:47:00
]]>
news-124Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=124&cHash=bf5f496e1ff0d11b38153d1a5f591f0e Start: So, 31 Mär 2019 10:48:00 ,Ende: So, 31 Mär 2019 10:48:00 | Ja Start: So, 31 Mär 2019 10:48:00
Ende: So, 31 Mär 2019 10:48:00

Ja

]]>
news-126Generalversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=126&cHash=117a32cdadf1d33716e0f74d706ec50e Start: Sa, 06 Apr 2019 10:50:00 ,Ende: Sa, 06 Apr 2019 10:50:00 | Start: Sa, 06 Apr 2019 10:50:00
Ende: Sa, 06 Apr 2019 10:50:00
]]>
news-127Geburtstagskaffeehttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=127&cHash=929c345d28b2c95bf3d66e2116ea5255 Start: Do, 11 Apr 2019 10:50:00 ,Ende: Do, 11 Apr 2019 10:50:00 | Start: Do, 11 Apr 2019 10:50:00
Ende: Do, 11 Apr 2019 10:50:00
]]>
news-129Busfahrt nach Falkenberghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=129&cHash=98d8ee04d4996bff020c588fa1700a8f Start: Sa, 13 Apr 2019 10:52:00 ,Ende: Sa, 13 Apr 2019 10:52:00 | Start: Sa, 13 Apr 2019 10:52:00
Ende: Sa, 13 Apr 2019 10:52:00
]]>
news-130Rodenstein Kreuzweghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=130&cHash=820c613eee0e9e95c382b8f277c07c6c Start: Fr, 19 Apr 2019 10:53:00 ,Ende: Fr, 19 Apr 2019 10:53:00 | Start: Fr, 19 Apr 2019 10:53:00
Ende: Fr, 19 Apr 2019 10:53:00
]]>
news-131Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=131&cHash=416a28668cb0cc93ad511ba1f28465c1 Start: So, 28 Apr 2019 10:54:00 ,Ende: So, 28 Apr 2019 10:54:00 | Start: So, 28 Apr 2019 10:54:00
Ende: So, 28 Apr 2019 10:54:00
]]>
news-125Patronatsfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=125&cHash=e306b51f297dc9482c50ab0956384533 Start: Mi, 01 Mai 2019 10:49:00 ,Ende: Mi, 01 Mai 2019 10:49:00 | Start: Mi, 01 Mai 2019 10:49:00
Ende: Mi, 01 Mai 2019 10:49:00
]]>
news-132Walberlafesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=132&cHash=c3841e365b476e7bf60c8fe86f4e4910 Start: Fr, 03 Mai 2019 00:00:00 ,Ende: Sa, 04 Mai 2019 00:00:00 | Start: Fr, 03 Mai 2019 00:00:00
Ende: Sa, 04 Mai 2019 00:00:00
]]>
news-133Jubelkommunionhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=133&cHash=c8306ac91943965ec9ecd20092ea46a5 Start: Sa, 11 Mai 2019 11:04:00 ,Ende: Sa, 11 Mai 2019 11:04:00 | Start: Sa, 11 Mai 2019 11:04:00
Ende: Sa, 11 Mai 2019 11:04:00
]]>
news-134Muttertagsfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=134&cHash=499be93a12b31df2ab97c54eaa935627 Start: Mo, 13 Mai 2019 11:11:00 ,Ende: Mo, 13 Mai 2019 11:11:00 | Start: Mo, 13 Mai 2019 11:11:00
Ende: Mo, 13 Mai 2019 11:11:00
]]>
news-135Kindergartenfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=135&cHash=1f68bb17f2c887242071bbe408d655ee Start: Sa, 18 Mai 2019 11:12:00 ,Ende: Sa, 18 Mai 2019 11:12:00 | Start: Sa, 18 Mai 2019 11:12:00
Ende: Sa, 18 Mai 2019 11:12:00
]]>
news-136Weißer Sonntaghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=136&cHash=891d13cd513f0d093238a747f731129c Start: So, 19 Mai 2019 11:13:00 ,Ende: So, 19 Mai 2019 11:13:00 | Start: So, 19 Mai 2019 11:13:00
Ende: So, 19 Mai 2019 11:13:00
]]>
news-137Sommerfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=137&cHash=021c7dd73b818f77e903d67b9d8f9b19 Start: So, 26 Mai 2019 11:14:00 ,Ende: So, 26 Mai 2019 11:14:00 | Start: So, 26 Mai 2019 11:14:00
Ende: So, 26 Mai 2019 11:14:00
]]>
news-138Sternwallfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=138&cHash=7e7145cfaef4b42e1049de5282be9a2b Start: So, 26 Mai 2019 11:16:00 ,Ende: So, 26 Mai 2019 11:16:00 | Start: So, 26 Mai 2019 11:16:00
Ende: So, 26 Mai 2019 11:16:00
]]>
news-139Rodensteinfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=139&cHash=d741333de77d5b6601154dad349977d6 Start: Mo, 10 Jun 2019 11:53:00 ,Ende: Mo, 10 Jun 2019 11:53:00 | Start: Mo, 10 Jun 2019 11:53:00
Ende: Mo, 10 Jun 2019 11:53:00
]]>
news-140Zeltlagerhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=140&cHash=55201143d67e3bddbdd9d163c6c742bd Start: Di, 18 Jun 2019 00:00:00 ,Ende: So, 23 Jun 2019 11:57:00 | Start: Di, 18 Jun 2019 00:00:00
Ende: So, 23 Jun 2019 11:57:00
]]>
news-141Schützenfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=141&cHash=83256c295d6f014ff91b81337d99698d Start: Do, 20 Jun 2019 13:45:00 ,Ende: Do, 20 Jun 2019 13:45:00 | Start: Do, 20 Jun 2019 13:45:00
Ende: Do, 20 Jun 2019 13:45:00
]]>
news-142Johannisfeuerhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=142&cHash=d10c7e89d29dc1d5d34861cfa411fa4b Start: Fr, 21 Jun 2019 13:46:00 ,Ende: Fr, 21 Jun 2019 13:46:00 | Start: Fr, 21 Jun 2019 13:46:00
Ende: Fr, 21 Jun 2019 13:46:00
]]>
news-143Tagesfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=143&cHash=b9995b1e6d8e1479ebc761024d487ee5 Start: Sa, 22 Jun 2019 13:47:00 ,Ende: Sa, 22 Jun 2019 13:47:00 | Start: Sa, 22 Jun 2019 13:47:00
Ende: Sa, 22 Jun 2019 13:47:00
]]>
news-144Fronleichnamsprozessionhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=144&cHash=6a042199baed0407ee5c1d5893944f17 Start: So, 23 Jun 2019 13:48:00 ,Ende: So, 23 Jun 2019 13:48:00 | Fronleichnamsprozession mit Frühschoppen Start: So, 23 Jun 2019 13:48:00
Ende: So, 23 Jun 2019 13:48:00
Fronleichnamsprozession mit Frühschoppen ]]>
news-145Hagelfeuerhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=145&cHash=ade62ca14454f5972fc68620cb5e8aa7 Start: Do, 27 Jun 2019 13:49:00 ,Ende: Do, 27 Jun 2019 13:49:00 | Start: Do, 27 Jun 2019 13:49:00
Ende: Do, 27 Jun 2019 13:49:00
]]>
news-146Johannisfeuer Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=146&cHash=3f42707870b910eac8a6145741908af0 Start: Fr, 28 Jun 2019 13:49:00 ,Ende: Fr, 28 Jun 2019 13:49:00 | Start: Fr, 28 Jun 2019 13:49:00
Ende: Fr, 28 Jun 2019 13:49:00
]]>
news-147Hoffesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=147&cHash=49048cac498dfca64169df6a9779503b Start: Sa, 29 Jun 2019 13:50:00 ,Ende: Sa, 29 Jun 2019 13:50:00 | Start: Sa, 29 Jun 2019 13:50:00
Ende: Sa, 29 Jun 2019 13:50:00
]]>
news-148Fischgrillenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=148&cHash=e784e49f79d1b3807fe7e25cd855cd03 Start: Sa, 29 Jun 2019 13:51:00 ,Ende: Sa, 29 Jun 2019 13:51:00 | Start: Sa, 29 Jun 2019 13:51:00
Ende: Sa, 29 Jun 2019 13:51:00
]]>
news-149Gedenkgottesdiensthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=149&cHash=20e0c61f115a4f4f1def97a2abfc5e6c Start: Sa, 29 Jun 2019 13:52:00 ,Ende: Sa, 29 Jun 2019 13:52:00 | Start: Sa, 29 Jun 2019 13:52:00
Ende: Sa, 29 Jun 2019 13:52:00
]]>
news-150Johannifrühschoppenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=150&cHash=8f08d5575e9cf33da2c454850f770da4 Start: So, 30 Jun 2019 13:54:00 ,Ende: So, 30 Jun 2019 13:54:00 | Start: So, 30 Jun 2019 13:54:00
Ende: So, 30 Jun 2019 13:54:00
]]>
news-151Wanderung ums Dorfhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=151&cHash=9fd4e20bd7b73e897e5060bd96115f38 Start: So, 30 Jun 2019 13:55:00 ,Ende: So, 30 Jun 2019 13:55:00 | Start: So, 30 Jun 2019 13:55:00
Ende: So, 30 Jun 2019 13:55:00
]]>
news-152Seniorenfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=152&cHash=07a73fe376687f29cbafa2cba8212538 Start: Mi, 03 Jul 2019 13:55:00 ,Ende: Mi, 03 Jul 2019 13:55:00 | Start: Mi, 03 Jul 2019 13:55:00
Ende: Mi, 03 Jul 2019 13:55:00
]]>
news-153Sommerfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=153&cHash=6f31e4044b1f1c662dd3bb568f7a9693 Start: So, 07 Jul 2019 14:39:00 ,Ende: So, 07 Jul 2019 14:39:00 | Start: So, 07 Jul 2019 14:39:00
Ende: So, 07 Jul 2019 14:39:00
]]>
news-154Schmetterlingswanderunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=154&cHash=d08cc3afcdc5be848248d17fa913e7fd Start: So, 07 Jul 2019 14:40:00 ,Ende: So, 07 Jul 2019 14:40:00 | Start: So, 07 Jul 2019 14:40:00
Ende: So, 07 Jul 2019 14:40:00
]]>
news-155Sommerfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=155&cHash=59b60d110843366ea0a951f37a0c4cf1 Start: Sa, 13 Jul 2019 14:41:00 ,Ende: So, 14 Jul 2019 00:00:00 | Start: Sa, 13 Jul 2019 14:41:00
Ende: So, 14 Jul 2019 00:00:00
]]>
news-156Radtourhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=156&cHash=4d5d0d49b3e8917217fa1f3147e06573 Start: So, 14 Jul 2019 14:42:00 ,Ende: So, 14 Jul 2019 14:42:00 | Start: So, 14 Jul 2019 14:42:00
Ende: So, 14 Jul 2019 14:42:00
]]>
news-157Dorf Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=157&cHash=f207f7eeabf6ec2680c6a9b1d17fb876 Start: So, 21 Jul 2019 14:43:00 ,Ende: So, 21 Jul 2019 14:43:00 | Dorf Schlaifhausen auf Reisen Start: So, 21 Jul 2019 14:43:00
Ende: So, 21 Jul 2019 14:43:00
Dorf Schlaifhausen auf Reisen ]]>
news-158Pfarrfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=158&cHash=53f5f38f0f27016ca5b905266467961c Start: Mo, 22 Jul 2019 14:44:00 ,Ende: Sa, 27 Jul 2019 14:44:00 | Pfarrfahrt nach Österreich Start: Mo, 22 Jul 2019 14:44:00
Ende: Sa, 27 Jul 2019 14:44:00
Pfarrfahrt nach Österreich ]]>
news-159Annawallfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=159&cHash=0bd6fab29992d591d2c44c3972500005 Start: Di, 23 Jul 2019 14:45:00 ,Ende: Di, 23 Jul 2019 14:45:00 | Start: Di, 23 Jul 2019 14:45:00
Ende: Di, 23 Jul 2019 14:45:00
]]>
news-160Haxen aus dem Backofenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=160&cHash=84c31bcdc9058cbbf05e3b36d5efdda6 Start: Sa, 10 Aug 2019 14:46:00 ,Ende: Sa, 10 Aug 2019 14:46:00 | Start: Sa, 10 Aug 2019 14:46:00
Ende: Sa, 10 Aug 2019 14:46:00
]]>
news-161Grillfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=161&cHash=73778c8399410be2468f1aa47d138447 Start: So, 11 Aug 2019 14:47:00 ,Ende: So, 11 Aug 2019 14:47:00 | Start: So, 11 Aug 2019 14:47:00
Ende: So, 11 Aug 2019 14:47:00
]]>
news-162Kirchweih Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=162&cHash=9a47e2a045a538e07eb20cc156c5618c Start: Fr, 16 Aug 2019 15:00:00 ,Ende: Mo, 19 Aug 2019 15:00:00 | Start: Fr, 16 Aug 2019 15:00:00
Ende: Mo, 19 Aug 2019 15:00:00
]]>
news-163Baumaufstellenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=163&cHash=c2e46f3f414eddb2c3fc92ce4562d853 Start: Sa, 17 Aug 2019 15:01:00 ,Ende: Sa, 17 Aug 2019 15:01:00 | Aufstellen des Kerwa Baumes anlässlich der Kirchweih Schlaifhausen. Start: Sa, 17 Aug 2019 15:01:00
Ende: Sa, 17 Aug 2019 15:01:00
Aufstellen des Kerwa Baumes anlässlich der Kirchweih Schlaifhausen. ]]>
news-164Tag der Feuerwehrhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=164&cHash=8c633c3e1c56ecd24580474f86a290f3 Start: So, 01 Sep 2019 15:02:00 ,Ende: So, 01 Sep 2019 15:02:00 | Start: So, 01 Sep 2019 15:02:00
Ende: So, 01 Sep 2019 15:02:00
]]>
news-165Gößweinsteinwallfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=165&cHash=648a3de4e7889bebe3798b30c5805062 Start: Sa, 07 Sep 2019 15:02:00 ,Ende: Sa, 07 Sep 2019 15:02:00 | Start: Sa, 07 Sep 2019 15:02:00
Ende: Sa, 07 Sep 2019 15:02:00
]]>
news-166Herbstwanderunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=166&cHash=101358566356c6f4dd6421bc71bf9722 Start: So, 08 Sep 2019 15:03:00 ,Ende: So, 08 Sep 2019 15:03:00 | Start: So, 08 Sep 2019 15:03:00
Ende: So, 08 Sep 2019 15:03:00
]]>
news-167Patronatsfest Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=167&cHash=f626b37317b29f88021eaec1445e0145 Start: So, 08 Sep 2019 15:04:00 ,Ende: So, 08 Sep 2019 15:04:00 | Start: So, 08 Sep 2019 15:04:00
Ende: So, 08 Sep 2019 15:04:00
]]>
news-168Patronatsfest Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=168&cHash=f57cf19c4b035f4357303de959ed7020 Start: So, 15 Sep 2019 15:05:00 ,Ende: So, 15 Sep 2019 15:05:00 | Start: So, 15 Sep 2019 15:05:00
Ende: So, 15 Sep 2019 15:05:00
]]>
news-169Seniorenfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=169&cHash=d04f6bf9545c35457488e6c128c4c373 Start: Do, 19 Sep 2019 15:06:00 ,Ende: Do, 19 Sep 2019 15:06:00 | Start: Do, 19 Sep 2019 15:06:00
Ende: Do, 19 Sep 2019 15:06:00
]]>
news-170Kirchweih Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=170&cHash=7c216891879d5af7c5f3ecbba3cb342c Start: Fr, 20 Sep 2019 15:07:00 ,Ende: Mo, 23 Sep 2019 15:07:00 | Start: Fr, 20 Sep 2019 15:07:00
Ende: Mo, 23 Sep 2019 15:07:00
]]>
news-171Vereinsausflughttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=171&cHash=1ae549c794dd238e6fbdf2f376966e1d Start: Sa, 21 Sep 2019 15:08:00 ,Ende: Sa, 21 Sep 2019 15:08:00 | Start: Sa, 21 Sep 2019 15:08:00
Ende: Sa, 21 Sep 2019 15:08:00
]]>
news-172Vogelexkursionhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=172&cHash=14433c2e69e3b316cf8b3189c3393d8e Start: So, 29 Sep 2019 15:08:00 ,Ende: So, 29 Sep 2019 15:08:00 | Start: So, 29 Sep 2019 15:08:00
Ende: So, 29 Sep 2019 15:08:00
]]>
news-173Herbstwanderunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=173&cHash=fc41e8340f6d7c921d65b578bf231fcd Start: Do, 03 Okt 2019 15:11:00 ,Ende: Do, 03 Okt 2019 15:11:00 | Start: Do, 03 Okt 2019 15:11:00
Ende: Do, 03 Okt 2019 15:11:00
]]>
news-174Weißwurstfrühschoppenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=174&cHash=bdf8ae15e9c7902f9387b3ab599cfa68 Start: Do, 03 Okt 2019 15:11:00 ,Ende: Do, 03 Okt 2019 15:11:00 | Start: Do, 03 Okt 2019 15:11:00
Ende: Do, 03 Okt 2019 15:11:00
]]>
news-175Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=175&cHash=2b788869257bf929f22033b7e7ba5d34 Start: So, 06 Okt 2019 15:12:00 ,Ende: So, 06 Okt 2019 15:12:00 | Start: So, 06 Okt 2019 15:12:00
Ende: So, 06 Okt 2019 15:12:00
]]>
news-176Halbtagesfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=176&cHash=b3bf0f447c8b0dee152d0fe256b61cc7 Start: Mi, 09 Okt 2019 15:13:00 ,Ende: Mi, 09 Okt 2019 15:13:00 | Start: Mi, 09 Okt 2019 15:13:00
Ende: Mi, 09 Okt 2019 15:13:00
]]>
news-177Wirtshaussingenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=177&cHash=71adfd85adf799a3add18f57d9b7cff6 Start: Sa, 12 Okt 2019 15:14:00 ,Ende: Sa, 12 Okt 2019 15:14:00 | Start: Sa, 12 Okt 2019 15:14:00
Ende: Sa, 12 Okt 2019 15:14:00
]]>
news-178Tag der Brennereihttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=178&cHash=2420da54e1469cd4fa9d2bd4502d767b Start: So, 20 Okt 2019 15:14:00 ,Ende: So, 20 Okt 2019 15:14:00 | Start: So, 20 Okt 2019 15:14:00
Ende: So, 20 Okt 2019 15:14:00
]]>
news-179Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=179&cHash=9df04494fe95832afb9190e1f481db24 Start: So, 20 Okt 2019 15:15:00 ,Ende: So, 20 Okt 2019 15:15:00 | Start: So, 20 Okt 2019 15:15:00
Ende: So, 20 Okt 2019 15:15:00
]]>
news-180Geburtstagskaffeehttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=180&cHash=c1de6fc4db61ce20b5de1bbdc97fb1d9 Start: Mi, 23 Okt 2019 15:16:00 ,Ende: Mi, 23 Okt 2019 15:16:00 | Start: Mi, 23 Okt 2019 15:16:00
Ende: Mi, 23 Okt 2019 15:16:00
]]>
news-181Siedlerabendhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=181&cHash=0eb023ec52d030ba49e60092226b84e9 Start: So, 27 Okt 2019 15:16:00 ,Ende: So, 27 Okt 2019 15:16:00 | Start: So, 27 Okt 2019 15:16:00
Ende: So, 27 Okt 2019 15:16:00
]]>
news-182Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=182&cHash=4babb3c46b06bb5e6db0ef46d50f14c8 Start: Sa, 02 Nov 2019 15:18:00 ,Ende: Sa, 02 Nov 2019 15:18:00 | Start: Sa, 02 Nov 2019 15:18:00
Ende: Sa, 02 Nov 2019 15:18:00
]]>
news-183Sonntagskaffeehttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=183&cHash=7c1b39307b33799b3c5355411feb984d Start: So, 03 Nov 2019 15:19:00 ,Ende: So, 03 Nov 2019 15:19:00 | Start: So, 03 Nov 2019 15:19:00
Ende: So, 03 Nov 2019 15:19:00
]]>
news-184Martinsumzughttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=184&cHash=6024e05ac183d00844471a433bcbacdf Start: Fr, 08 Nov 2019 15:19:00 ,Ende: Fr, 08 Nov 2019 15:19:00 | Start: Fr, 08 Nov 2019 15:19:00
Ende: Fr, 08 Nov 2019 15:19:00
]]>
news-185Seniorennachmittaghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=185&cHash=2d8b21a8c98a41059a0928e9524d5fdb Start: Sa, 09 Nov 2019 15:20:00 ,Ende: Sa, 09 Nov 2019 15:20:00 | Start: Sa, 09 Nov 2019 15:20:00
Ende: Sa, 09 Nov 2019 15:20:00
]]>
news-186Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=186&cHash=e6d3ed43a512e29f173e6954c9dfd717 Start: Sa, 09 Nov 2019 15:20:00 ,Ende: Sa, 09 Nov 2019 15:20:00 | Start: Sa, 09 Nov 2019 15:20:00
Ende: Sa, 09 Nov 2019 15:20:00
]]>
news-187Schinkenessenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=187&cHash=413935fb3881265783c917dd398a271c Start: So, 10 Nov 2019 15:21:00 ,Ende: So, 10 Nov 2019 15:21:00 | Start: So, 10 Nov 2019 15:21:00
Ende: So, 10 Nov 2019 15:21:00
]]>
news-188Volkstrauertag in Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=188&cHash=6cea1927897d7804002dae6aa6833dbf Start: So, 17 Nov 2019 15:22:00 ,Ende: So, 17 Nov 2019 15:22:00 | Start: So, 17 Nov 2019 15:22:00
Ende: So, 17 Nov 2019 15:22:00
]]>
news-189Generalversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=189&cHash=d676cedc469c849f08155092c1039666 Start: Fr, 22 Nov 2019 15:24:00 ,Ende: Fr, 22 Nov 2019 15:24:00 | Start: Fr, 22 Nov 2019 15:24:00
Ende: Fr, 22 Nov 2019 15:24:00
]]>
news-190Generalversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=190&cHash=0e58dff91c884e05ad15826c84a949ab Start: So, 24 Nov 2019 15:25:00 ,Ende: So, 24 Nov 2019 15:25:00 | Start: So, 24 Nov 2019 15:25:00
Ende: So, 24 Nov 2019 15:25:00
]]>
news-191Nikolausfeierhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=191&cHash=50162cacd0ddedd68ade0dde61647ed3 Start: Fr, 29 Nov 2019 15:26:00 ,Ende: Fr, 29 Nov 2019 15:26:00 | Start: Fr, 29 Nov 2019 15:26:00
Ende: Fr, 29 Nov 2019 15:26:00
]]>
news-192Adventsfeierhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=192&cHash=1f099c62084c975ed494378f160a5780 Start: Sa, 30 Nov 2019 15:27:00 ,Ende: Sa, 30 Nov 2019 15:27:00 | Start: Sa, 30 Nov 2019 15:27:00
Ende: Sa, 30 Nov 2019 15:27:00
]]>
news-193Busfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=193&cHash=becd16cd53a79f3ce0f99a52308a205c Start: Sa, 30 Nov 2019 15:42:00 ,Ende: Sa, 30 Nov 2019 15:42:00 | Start: Sa, 30 Nov 2019 15:42:00
Ende: Sa, 30 Nov 2019 15:42:00
]]>
news-194Seniorenadventhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=194&cHash=c0e32d34d8c4bdf259ba67b71efc7fcc Start: Di, 03 Dez 2019 15:43:00 ,Ende: Di, 03 Dez 2019 15:43:00 | Start: Di, 03 Dez 2019 15:43:00
Ende: Di, 03 Dez 2019 15:43:00
]]>
news-195Weihnachtsfeierhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=195&cHash=bd7e27b105ff075c199e132c4a26056b Start: Sa, 07 Dez 2019 15:43:00 ,Ende: Sa, 07 Dez 2019 15:43:00 | Start: Sa, 07 Dez 2019 15:43:00
Ende: Sa, 07 Dez 2019 15:43:00
]]>
news-197Tag der ewigen Anbetunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=197&cHash=dffeba62954117865590cb847f615b1d Start: So, 08 Dez 2019 16:31:00 ,Ende: So, 08 Dez 2019 16:31:00 | Start: So, 08 Dez 2019 16:31:00
Ende: So, 08 Dez 2019 16:31:00
]]>
news-198Weihnachtsfeierhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=198&cHash=c82c0258616c8eb0b2ec64a653c066a4 Start: Sa, 14 Dez 2019 16:33:00 ,Ende: Sa, 14 Dez 2019 16:33:00 | Start: Sa, 14 Dez 2019 16:33:00
Ende: Sa, 14 Dez 2019 16:33:00
]]>
news-199Vorweihnachtliches Konzerthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=199&cHash=9b42f4bb65a6a51db48a2f2336b781b0 Start: So, 15 Dez 2019 16:33:00 ,Ende: So, 15 Dez 2019 16:33:00 | Start: So, 15 Dez 2019 16:33:00
Ende: So, 15 Dez 2019 16:33:00
]]>
news-200Weihnachtsfeierhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=200&cHash=fa1fd6cf4979d6327851d13030fce14d Start: So, 15 Dez 2019 16:34:00 ,Ende: So, 15 Dez 2019 16:34:00 | Start: So, 15 Dez 2019 16:34:00
Ende: So, 15 Dez 2019 16:34:00
]]>
news-201Frühschoppenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=201&cHash=707baa5fbabdafad68b38469849415d2 Start: Mi, 25 Dez 2019 16:35:00 ,Ende: Mi, 25 Dez 2019 16:35:00 | Start: Mi, 25 Dez 2019 16:35:00
Ende: Mi, 25 Dez 2019 16:35:00
]]>
news-202Jahresabschlusshttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=202&cHash=a7e03c7544f67741579674b147fdd795 Start: Fr, 27 Dez 2019 16:38:00 ,Ende: Fr, 27 Dez 2019 16:38:00 | Start: Fr, 27 Dez 2019 16:38:00
Ende: Fr, 27 Dez 2019 16:38:00
]]>
news-203Schlachtschüsselhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=203&cHash=fc7875cead0c2e079b4941ae40281e55 Start: Fr, 27 Dez 2019 16:39:00 ,Ende: Fr, 27 Dez 2019 16:39:00 | Start: Fr, 27 Dez 2019 16:39:00
Ende: Fr, 27 Dez 2019 16:39:00
]]>
news-204Winterwanderunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=204&cHash=cd164442a842a33be898d54d89ed2f99 Start: Sa, 28 Dez 2019 16:39:00 ,Ende: Sa, 28 Dez 2019 16:39:00 | Start: Sa, 28 Dez 2019 16:39:00
Ende: Sa, 28 Dez 2019 16:39:00
]]>
news-205Winterwanderung Kriegerverein Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=205&cHash=33a45fa45fb2335eb233b3c35e09ae2b Start: Sa, 28 Dez 2019 16:40:00 ,Ende: Sa, 28 Dez 2019 16:40:00 | Start: Sa, 28 Dez 2019 16:40:00
Ende: Sa, 28 Dez 2019 16:40:00
]]>
news-206Jahresabschlusshttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=206&cHash=43f457266b0c28bf1d5ed1dba87aeb05 Start: Sa, 28 Dez 2019 16:45:00 ,Ende: Sa, 28 Dez 2019 16:45:00 | Start: Sa, 28 Dez 2019 16:45:00
Ende: Sa, 28 Dez 2019 16:45:00
]]>
news-1011Frühschoppen und Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1011&cHash=1451c4249366bfcbe034e4e0c76191ad Start: So, 07 Mär 2021 08:40:00 ,Ende: So, 07 Mär 2021 08:40:00 | ABGESAGT ! Start: So, 07 Mär 2021 08:40:00
Ende: So, 07 Mär 2021 08:40:00
ABGESAGT ! ]]>
Wiesenthau
news-1012Generalversammlung Glockenclub Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1012&cHash=249f06f6e80e4506bbff6a8f40bf704e Start: So, 14 Mär 2021 08:42:00 ,Ende: So, 14 Mär 2021 08:42:00 | Start: So, 14 Mär 2021 08:42:00
Ende: So, 14 Mär 2021 08:42:00
]]>
Wiesenthau
news-1013Schuleinschreibunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1013&cHash=a476b99275d7d08efd63e17aacb60e62 Start: Sa, 20 Mär 2021 08:44:00 ,Ende: Sa, 20 Mär 2021 08:44:00 | Start: Sa, 20 Mär 2021 08:44:00
Ende: Sa, 20 Mär 2021 08:44:00
]]>
Wiesenthau
news-1014Generalversammlung 1. FCN Fanclub Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1014&cHash=c8b931d7ccfcfb5f3c70b1f016ba96a5 Start: Sa, 20 Mär 2021 08:46:00 ,Ende: Sa, 20 Mär 2021 08:46:00 | ABGESAGT ! Start: Sa, 20 Mär 2021 08:46:00
Ende: Sa, 20 Mär 2021 08:46:00
ABGESAGT ! ]]>
Wiesenthau
news-128Schafkopfrennenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=128&cHash=f24d214dc5a698b711120b2ecefa9ab0 Start: Fr, 26 Mär 2021 10:51:00 ,Ende: Fr, 26 Mär 2021 10:51:00 | ABGESAGT ! Start: Fr, 26 Mär 2021 10:51:00
Ende: Fr, 26 Mär 2021 10:51:00
ABGESAGT ! ]]>
Wiesenthau
news-624Jubelkommunionhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=624&cHash=64ed189ee4ec4785af9f598fec855b25 Start: Sa, 17 Apr 2021 14:52:00 ,Ende: Sa, 17 Apr 2021 14:52:00 | Start: Sa, 17 Apr 2021 14:52:00
Ende: Sa, 17 Apr 2021 14:52:00
]]>
Wiesenthau
news-1015Finalschießenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1015&cHash=51b4f1f9d0fdfbc9cb2974e9be714cc7 Start: Fr, 23 Apr 2021 08:51:00 ,Ende: Fr, 23 Apr 2021 08:51:00 | (oder 22.10.2021) Start: Fr, 23 Apr 2021 08:51:00
Ende: Fr, 23 Apr 2021 08:51:00
(oder 22.10.2021) ]]>
Wiesenthau
news-1016Erstkommunionhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1016&cHash=abf6ae5c9380c5478d1e2dbc67f5a607 Start: So, 25 Apr 2021 08:54:00 ,Ende: So, 25 Apr 2021 08:54:00 | Start: So, 25 Apr 2021 08:54:00
Ende: So, 25 Apr 2021 08:54:00
]]>
Wiesenthau
news-1017Nachholtermin der Pfarrfahrt 2020 nach Südfrankreich mit Lourdeshttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1017&cHash=ab6ba268320b0f232e0b272507764b4c Start: Di, 27 Apr 2021 08:57:00 ,Ende: Di, 04 Mai 2021 08:57:00 | Start: Di, 27 Apr 2021 08:57:00
Ende: Di, 04 Mai 2021 08:57:00
]]>
Wiesenthau
news-1018Frauenfrühstück in Pinzberghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1018&cHash=56256a45e17decf79e3c1888727bf87b Start: Do, 29 Apr 2021 09:42:00 ,Ende: Do, 29 Apr 2021 09:42:00 | Start: Do, 29 Apr 2021 09:42:00
Ende: Do, 29 Apr 2021 09:42:00
]]>
Wiesenthau
news-627Walberlafesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=627&cHash=4fbb7b7a1b49ba298a8445fe097fa019 Start: Fr, 30 Apr 2021 15:03:00 ,Ende: Sa, 01 Mai 2021 15:03:00 | Start: Fr, 30 Apr 2021 15:03:00
Ende: Sa, 01 Mai 2021 15:03:00
]]>
Wiesenthau
news-626Patronatsfest Kapelle Walberlahttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=626&cHash=0052a58d550893ca02e50e7c16a4e919 Start: Sa, 01 Mai 2021 15:02:00 ,Ende: Sa, 01 Mai 2021 15:02:00 | Start: Sa, 01 Mai 2021 15:02:00
Ende: Sa, 01 Mai 2021 15:02:00
]]>
Wiesenthau
news-1019Überraschungs-Muttertagsfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1019&cHash=30f16c96bcc237bfeb2799b8c4aaca40 Start: Di, 11 Mai 2021 09:52:00 ,Ende: Di, 11 Mai 2021 09:52:00 | Start: Di, 11 Mai 2021 09:52:00
Ende: Di, 11 Mai 2021 09:52:00
]]>
Wiesenthau
news-635Grillfest - Glockenclub Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=635&cHash=b8feb298c51468f1c356dddd265c82a0 Start: Sa, 15 Mai 2021 15:21:00 ,Ende: Sa, 15 Mai 2021 15:21:00 | Start: Sa, 15 Mai 2021 15:21:00
Ende: Sa, 15 Mai 2021 15:21:00
]]>
Wiesenthau
news-1020Einweihung - Kita Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1020&cHash=203b9f5a5c66aa2dd340e1d3941a3cc8 Start: So, 16 Mai 2021 09:56:00 ,Ende: So, 16 Mai 2021 09:56:00 | Start: So, 16 Mai 2021 09:56:00
Ende: So, 16 Mai 2021 09:56:00
]]>
Wiesenthau
news-1021Geburtstagskaffee der Jubilare beider Pfarrgemeinden Wiesenthau/Pinzberghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1021&cHash=66c7cfa65631808931600a23af3ebab6 Start: Di, 18 Mai 2021 10:01:00 ,Ende: Di, 18 Mai 2021 10:01:00 | Start: Di, 18 Mai 2021 10:01:00
Ende: Di, 18 Mai 2021 10:01:00
]]>
Wiesenthau
news-636Rodensteinfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=636&cHash=910c2ddcfd71f70a30dd08429112fc87 Start: Mo, 24 Mai 2021 15:23:00 ,Ende: Mo, 24 Mai 2021 15:23:00 | Start: Mo, 24 Mai 2021 15:23:00
Ende: Mo, 24 Mai 2021 15:23:00
]]>
Wiesenthau
news-1022Maiandacht u. Seniorenkaffee beider Pfarrgemeinden an der Marienkapelle Pinzberghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1022&cHash=df0b3b25af1a798d51dbac91e996447e Start: Di, 25 Mai 2021 10:26:00 ,Ende: Di, 25 Mai 2021 10:26:00 | Start: Di, 25 Mai 2021 10:26:00
Ende: Di, 25 Mai 2021 10:26:00
]]>
Wiesenthau
news-1023Fronleichnam mit Frühschoppenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1023&cHash=6ba57e8fa942781699aebfd631fdbed6 Start: So, 06 Jun 2021 10:28:00 ,Ende: So, 06 Jun 2021 10:28:00 | Start: So, 06 Jun 2021 10:28:00
Ende: So, 06 Jun 2021 10:28:00
]]>
Wiesenthau
news-1024Zeltenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1024&cHash=2907702f9229c568edde4010de78e804 Start: Di, 08 Jun 2021 10:30:00 ,Ende: So, 13 Jun 2021 10:30:00 | Start: Di, 08 Jun 2021 10:30:00
Ende: So, 13 Jun 2021 10:30:00
]]>
Wiesenthau
news-1025Sommerfest - SV Andreas Hofer Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1025&cHash=0d8331e032385434fa1a2dc409f01116 Start: So, 13 Jun 2021 10:32:00 ,Ende: So, 13 Jun 2021 10:32:00 | Start: So, 13 Jun 2021 10:32:00
Ende: So, 13 Jun 2021 10:32:00
]]>
Wiesenthau
news-642Fischgrillenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=642&cHash=e31c7d6f79d72943a142cf236db4e030 Start: Sa, 19 Jun 2021 15:34:00 ,Ende: Sa, 19 Jun 2021 15:34:00 | Start: Sa, 19 Jun 2021 15:34:00
Ende: Sa, 19 Jun 2021 15:34:00
]]>
Wiesenthau
news-1026Johannesfeuer für ehrenamtl. Mitarbeiter beider Pfarrgemeindenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1026&cHash=cd92a72ff440ebb2aeb3f7fae5fdd9e4 Start: Di, 22 Jun 2021 10:36:00 ,Ende: Di, 22 Jun 2021 10:36:00 | Start: Di, 22 Jun 2021 10:36:00
Ende: Di, 22 Jun 2021 10:36:00
]]>
Wiesenthau
news-1027Johanni-Gottesdiensthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1027&cHash=da2b83fb2909646d1e173bc64a31644e Start: Sa, 26 Jun 2021 10:38:00 ,Ende: Sa, 26 Jun 2021 10:38:00 | Start: Sa, 26 Jun 2021 10:38:00
Ende: Sa, 26 Jun 2021 10:38:00
]]>
Wiesenthau
news-1028Johannifrühschoppenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1028&cHash=0a64129b67fb8d66d3cc45c8f6512e9a Start: So, 27 Jun 2021 10:39:00 ,Ende: So, 27 Jun 2021 10:39:00 | Start: So, 27 Jun 2021 10:39:00
Ende: So, 27 Jun 2021 10:39:00
]]>
Wiesenthau
news-1029Siedlerfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1029&cHash=8645fd567af463f1f3c1bfe56b2617d3 Start: So, 04 Jul 2021 10:42:00 ,Ende: So, 04 Jul 2021 10:42:00 | Start: So, 04 Jul 2021 10:42:00
Ende: So, 04 Jul 2021 10:42:00
]]>
Wiesenthau
news-1030Sommerfest - DJK-FC Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1030&cHash=d7fe4e7e5fa791064f4de09f602e9bbb Start: Fr, 09 Jul 2021 10:43:00 ,Ende: So, 11 Jul 2021 10:43:00 | Start: Fr, 09 Jul 2021 10:43:00
Ende: So, 11 Jul 2021 10:43:00
]]>
Wiesenthau
news-1031Theaterfahrt auf die Luisenburg "Der Name der Rose"https://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1031&cHash=eb74676b137b4c77c80c3ec705e16ed0 Start: So, 18 Jul 2021 10:45:00 ,Ende: So, 18 Jul 2021 10:45:00 | Start: So, 18 Jul 2021 10:45:00
Ende: So, 18 Jul 2021 10:45:00
]]>
Wiesenthau
news-1032Mini-Ferienfreizeit nach Assisi oder nach Trier und in die Eifelhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1032&cHash=5a16cf40632f94fb0fa03e68603f0e76 Start: Mo, 02 Aug 2021 10:46:00 ,Ende: Fr, 06 Aug 2021 10:46:00 | Start: Mo, 02 Aug 2021 10:46:00
Ende: Fr, 06 Aug 2021 10:46:00
]]>
Wiesenthau
news-1033Haxenessenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1033&cHash=c63a90aaacdf733a07662df39c79d55f Start: Sa, 07 Aug 2021 10:48:00 ,Ende: Sa, 07 Aug 2021 10:48:00 | Start: Sa, 07 Aug 2021 10:48:00
Ende: Sa, 07 Aug 2021 10:48:00
]]>
Wiesenthau
news-1034Seniorennachmittag mit Besuch im Sinnesgarten in Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1034&cHash=0f60b088ae8111a48e1d01c4d5173e60 Start: Di, 10 Aug 2021 10:49:00 ,Ende: Di, 10 Aug 2021 10:49:00 | Start: Di, 10 Aug 2021 10:49:00
Ende: Di, 10 Aug 2021 10:49:00
]]>
Wiesenthau
news-1035Grillfest - FFW Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1035&cHash=f8f3d24ac72f5b565052f54140e145b3 Start: Sa, 14 Aug 2021 10:51:00 ,Ende: Sa, 14 Aug 2021 10:51:00 | Start: Sa, 14 Aug 2021 10:51:00
Ende: Sa, 14 Aug 2021 10:51:00
]]>
Wiesenthau
news-1036Gottesdienst/Grillfest - FFW Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1036&cHash=ff3fa109e96f004e67f83271566baacc Start: So, 15 Aug 2021 10:53:00 ,Ende: So, 15 Aug 2021 10:53:00 | Start: So, 15 Aug 2021 10:53:00
Ende: So, 15 Aug 2021 10:53:00
]]>
Wiesenthau
news-1037Kirchweih Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1037&cHash=d10597bed69a24d22994bd07fcedba13 Start: Fr, 20 Aug 2021 10:54:00 ,Ende: Mo, 23 Aug 2021 00:00:00 | Start: Fr, 20 Aug 2021 10:54:00
Ende: Mo, 23 Aug 2021 00:00:00
]]>
Wiesenthau
news-1038Kinderkirchweihhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1038&cHash=b824a4d6b01aea338a18e4edb1236806 Start: Fr, 20 Aug 2021 10:55:00 ,Ende: Fr, 20 Aug 2021 10:55:00 | Start: Fr, 20 Aug 2021 10:55:00
Ende: Fr, 20 Aug 2021 10:55:00
]]>
Wiesenthau
news-1039Tag der Feuerwehrhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1039&cHash=dbf95f957598b89a65db38b2ca0cf654 Start: So, 05 Sep 2021 11:02:00 ,Ende: So, 05 Sep 2021 11:02:00 | Start: So, 05 Sep 2021 11:02:00
Ende: So, 05 Sep 2021 11:02:00
]]>
Wiesenthau
news-1040Pfarrwallfahrt Gößweinsteinhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1040&cHash=ade3f2ccf512371821720cf431498baf Start: Sa, 11 Sep 2021 11:03:00 ,Ende: Sa, 11 Sep 2021 11:03:00 | Start: Sa, 11 Sep 2021 11:03:00
Ende: Sa, 11 Sep 2021 11:03:00
]]>
Wiesenthau
news-658Patronatsfest Kirche Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=658&cHash=063931a9d334194e7fda7f8c810db993 Start: So, 12 Sep 2021 07:48:00 ,Ende: So, 12 Sep 2021 07:48:00 | Start: So, 12 Sep 2021 07:48:00
Ende: So, 12 Sep 2021 07:48:00
]]>
Wiesenthau
news-1041Herbstausflughttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1041&cHash=2c7a154d6f68d9ce127d2b0a952204c3 Start: So, 12 Sep 2021 11:13:00 ,Ende: So, 12 Sep 2021 11:13:00 | Start: So, 12 Sep 2021 11:13:00
Ende: So, 12 Sep 2021 11:13:00
]]>
Wiesenthau
news-1042Kellerbesuch für die Senioren beider Pfarrgemeindenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1042&cHash=27b9b5897a59c0ff77214c486067d855 Start: Di, 14 Sep 2021 11:16:00 ,Ende: Di, 14 Sep 2021 11:16:00 | Start: Di, 14 Sep 2021 11:16:00
Ende: Di, 14 Sep 2021 11:16:00
]]>
Wiesenthau
news-664Patronatsfest Kirche Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=664&cHash=f1418f3fad5530eec79b8338ee760adf Start: So, 19 Sep 2021 10:12:00 ,Ende: So, 19 Sep 2021 10:12:00 | Start: So, 19 Sep 2021 10:12:00
Ende: So, 19 Sep 2021 10:12:00
]]>
Wiesenthau
news-1043Frauenfrühstück in Weingartshttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1043&cHash=c9981c9194f47402e0a8906ce0a4e2d3 Start: Do, 23 Sep 2021 11:19:00 ,Ende: Do, 23 Sep 2021 11:19:00 | Start: Do, 23 Sep 2021 11:19:00
Ende: Do, 23 Sep 2021 11:19:00
]]>
Wiesenthau
news-1044Kirchweih Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1044&cHash=e916b18f14fdc8b8fd93ed5e54706082 Start: Fr, 24 Sep 2021 11:20:00 ,Ende: Mo, 27 Sep 2021 11:20:00 | Start: Fr, 24 Sep 2021 11:20:00
Ende: Mo, 27 Sep 2021 11:20:00
]]>
Wiesenthau
news-1045Oktoberfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1045&cHash=4b580ce6db989ec0b8826b634627ddba Start: Sa, 02 Okt 2021 11:22:00 ,Ende: Sa, 02 Okt 2021 11:22:00 | Start: Sa, 02 Okt 2021 11:22:00
Ende: Sa, 02 Okt 2021 11:22:00
]]>
Wiesenthau
news-1046Frühschoppen - 1. FCN Fanclub Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1046&cHash=1c6be6a3ff70f0907cec472b4e0374eb Start: So, 03 Okt 2021 11:23:00 ,Ende: So, 03 Okt 2021 11:23:00 | Start: So, 03 Okt 2021 11:23:00
Ende: So, 03 Okt 2021 11:23:00
]]>
Wiesenthau
news-1047Herbstwanderunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1047&cHash=a7ee7e9ca34ccde015e41224099e5530 Start: So, 03 Okt 2021 11:24:00 ,Ende: So, 03 Okt 2021 11:24:00 | Start: So, 03 Okt 2021 11:24:00
Ende: So, 03 Okt 2021 11:24:00
]]>
Wiesenthau
news-1048Busfahrt Bayerischer Waldhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1048&cHash=5fc07e106df902121b6ab7b0a354a8ce Start: Sa, 09 Okt 2021 11:25:00 ,Ende: So, 10 Okt 2021 11:25:00 | Start: Sa, 09 Okt 2021 11:25:00
Ende: So, 10 Okt 2021 11:25:00
]]>
Wiesenthau
news-1049Krankensalbungsgottesdienst u. Seniorenkaffee für beide Pfarrgemeindenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1049&cHash=50085ceb7a164b501525d8d63747e5ad Start: Di, 12 Okt 2021 11:27:00 ,Ende: Di, 12 Okt 2021 11:27:00 | Start: Di, 12 Okt 2021 11:27:00
Ende: Di, 12 Okt 2021 11:27:00
]]>
Wiesenthau
news-1050Generalversammlung - Zufriedenheit Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1050&cHash=7f600f41207c698206dffcd94ebeba14 Start: So, 17 Okt 2021 11:29:00 ,Ende: So, 17 Okt 2021 11:29:00 | Start: So, 17 Okt 2021 11:29:00
Ende: So, 17 Okt 2021 11:29:00
]]>
Wiesenthau
news-1051Einkehrtag Pallottinerhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1051&cHash=7fa99c85267f3740a1c2187d894c80e1 Start: Sa, 23 Okt 2021 11:31:00 ,Ende: Sa, 23 Okt 2021 11:31:00 | Start: Sa, 23 Okt 2021 11:31:00
Ende: Sa, 23 Okt 2021 11:31:00
]]>
Wiesenthau
news-688Siedlerabendhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=688&cHash=f24eab7f78c2cfa25fe2d40a1e4d550d Start: So, 24 Okt 2021 14:35:00 ,Ende: So, 24 Okt 2021 14:35:00 | Start: So, 24 Okt 2021 14:35:00
Ende: So, 24 Okt 2021 14:35:00
]]>
Wiesenthau
news-1052Geburtstagskaffee der Jubilare beider Pfarrgemeindenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1052&cHash=33071a4d8ee1233b02129b983df439db Start: Di, 26 Okt 2021 11:34:00 ,Ende: Di, 26 Okt 2021 11:34:00 | Start: Di, 26 Okt 2021 11:34:00
Ende: Di, 26 Okt 2021 11:34:00
]]>
Wiesenthau
news-1053Generalversammlung - SV Andreas Hofer Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1053&cHash=03c74d522740b2a08e8fde82be91a3aa Start: Sa, 06 Nov 2021 11:35:00 ,Ende: Sa, 06 Nov 2021 11:35:00 | Start: Sa, 06 Nov 2021 11:35:00
Ende: Sa, 06 Nov 2021 11:35:00
]]>
Wiesenthau
news-669Sonntagskaffeehttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=669&cHash=6dbcf5b8488cd5fee137df06a854c600 Start: So, 07 Nov 2021 11:59:00 ,Ende: So, 07 Nov 2021 11:59:00 | Start: So, 07 Nov 2021 11:59:00
Ende: So, 07 Nov 2021 11:59:00
]]>
Wiesenthau
news-672Schinkenessenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=672&cHash=6028ada62fe08059c97ab75153b24ca6 Start: So, 07 Nov 2021 14:16:00 ,Ende: So, 07 Nov 2021 14:16:00 | Start: So, 07 Nov 2021 14:16:00
Ende: So, 07 Nov 2021 14:16:00
]]>
Wiesenthau
news-1054St. Martinszughttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1054&cHash=595baddb3354dab936142df48afe523c Start: Fr, 12 Nov 2021 11:39:00 ,Ende: Fr, 12 Nov 2021 11:39:00 | Start: Fr, 12 Nov 2021 11:39:00
Ende: Fr, 12 Nov 2021 11:39:00
]]>
Wiesenthau
news-1055Jahreshauptversammlung - Verschönerungsverein Schlaifhausen mit Trachtengruppehttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1055&cHash=ea1e642be27db11301d4c04e461209d0 Start: Fr, 19 Nov 2021 11:41:00 ,Ende: Fr, 19 Nov 2021 11:41:00 | Start: Fr, 19 Nov 2021 11:41:00
Ende: Fr, 19 Nov 2021 11:41:00
]]>
Wiesenthau
news-1056Jahreshauptversammlung - Krieger- und Militärverein Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1056&cHash=b3392ecc66a9c845a0ab4489795ab7a6 Start: So, 21 Nov 2021 11:42:00 ,Ende: So, 21 Nov 2021 11:42:00 | Start: So, 21 Nov 2021 11:42:00
Ende: So, 21 Nov 2021 11:42:00
]]>
Wiesenthau
news-1057Frauenfrühstück in Leutenbachhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1057&cHash=94e443262a0adf0edb40f816250cabea Start: Do, 25 Nov 2021 11:44:00 ,Ende: Do, 25 Nov 2021 11:44:00 | Start: Do, 25 Nov 2021 11:44:00
Ende: Do, 25 Nov 2021 11:44:00
]]>
Wiesenthau
news-196Karpfenessenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=196&cHash=a9232ce4cef7d51baaa5b19da69e0cb3 Start: Sa, 04 Dez 2021 16:31:00 ,Ende: Sa, 04 Dez 2021 16:31:00 | Start: Sa, 04 Dez 2021 16:31:00
Ende: Sa, 04 Dez 2021 16:31:00
]]>
Wiesenthau
news-1058Ewige Anbetunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1058&cHash=c9321efd954dd54f6fa4e9f7dd8f2e54 Start: Mi, 08 Dez 2021 11:46:00 ,Ende: Mi, 08 Dez 2021 11:46:00 | Start: Mi, 08 Dez 2021 11:46:00
Ende: Mi, 08 Dez 2021 11:46:00
]]>
Wiesenthau
news-1059Weihnachtsfeier - DJK-FC Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1059&cHash=d124dbf2459f99f9bcbfe82731824c8e Start: Sa, 11 Dez 2021 11:48:00 ,Ende: Sa, 11 Dez 2021 11:48:00 | Start: Sa, 11 Dez 2021 11:48:00
Ende: Sa, 11 Dez 2021 11:48:00
]]>
Wiesenthau
news-1060Weihnachtsfeier - Glockenclub Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1060&cHash=1005a8f466c79cd94e71853005bfea63 Start: So, 12 Dez 2021 11:50:00 ,Ende: So, 12 Dez 2021 11:50:00 | Start: So, 12 Dez 2021 11:50:00
Ende: So, 12 Dez 2021 11:50:00
]]>
Wiesenthau
news-1061Seniorenadvent beider Pfarrgemeindenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1061&cHash=49a9b17fb28e92d656e3e2bb1a14f3f1 Start: Di, 14 Dez 2021 11:54:00 ,Ende: Di, 14 Dez 2021 11:54:00 | Start: Di, 14 Dez 2021 11:54:00
Ende: Di, 14 Dez 2021 11:54:00
]]>
Wiesenthau
news-1062Weihnachtsfeier - SV Andreas Hofer Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1062&cHash=b165da44749effef96fc4cbf47293e0d Start: Sa, 18 Dez 2021 11:55:00 ,Ende: Sa, 18 Dez 2021 11:55:00 | Start: Sa, 18 Dez 2021 11:55:00
Ende: Sa, 18 Dez 2021 11:55:00
]]>
Wiesenthau
news-1063Weihnachtsfrühschoppen - SV Andreas Hofer Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1063&cHash=9deefc5f992118987173bd7ad7bf1e76 Start: Sa, 25 Dez 2021 11:56:00 ,Ende: Sa, 25 Dez 2021 11:56:00 | Start: Sa, 25 Dez 2021 11:56:00
Ende: Sa, 25 Dez 2021 11:56:00
]]>
Wiesenthau
news-698Winterwanderung - Siedler und Gartenfreunde Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=698&cHash=71544b976886ae102e1c54833eab677c Start: Di, 28 Dez 2021 14:49:00 ,Ende: Di, 28 Dez 2021 14:49:00 | Start: Di, 28 Dez 2021 14:49:00
Ende: Di, 28 Dez 2021 14:49:00
]]>
Wiesenthau
news-700Schlachtschüsselhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=700&cHash=acbabaa4faee2a12d1c610c2e375a618 Start: Mi, 29 Dez 2021 14:51:00 ,Ende: Mi, 29 Dez 2021 14:51:00 | Start: Mi, 29 Dez 2021 14:51:00
Ende: Mi, 29 Dez 2021 14:51:00
]]>
Wiesenthau
news-1064Winterwanderung nach Leutenbachhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1064&cHash=f57dc8d5029854013eba0a16e4dae4a2 Start: Do, 30 Dez 2021 12:06:00 ,Ende: Do, 30 Dez 2021 12:06:00 | Start: Do, 30 Dez 2021 12:06:00
Ende: Do, 30 Dez 2021 12:06:00
]]>
Wiesenthau
news-1065Jahresabschlussfeier - 1. FCN Fanclub Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1065&cHash=139855c0b871401c5a454e33aa48bc8d Start: Do, 30 Dez 2021 12:07:00 ,Ende: Do, 30 Dez 2021 12:07:00 | Start: Do, 30 Dez 2021 12:07:00
Ende: Do, 30 Dez 2021 12:07:00
]]>
Wiesenthau
news-1066Silvesterparty - DJK-FC Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1066&cHash=f8161709c0d04116fd49b6dbbac4cde2 Start: Fr, 31 Dez 2021 12:09:00 ,Ende: Fr, 31 Dez 2021 12:09:00 | Start: Fr, 31 Dez 2021 12:09:00
Ende: Fr, 31 Dez 2021 12:09:00
]]>
Wiesenthau