Veranstaltungen Gemeinde Wiesenthauhttps://www.google.deVeranstaltungen-Feed Gemeinde WiesenthaudeGemeinde Wiesenthau Wed, 29 Jun 2022 15:54:15 +0200 Wed, 29 Jun 2022 15:54:15 +0200 TYPO3news-91Königsschießenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=91&cHash=2d82c1f5420b74869cd2248aa00e2e24 Start: Fr, 04 Jan 2019 09:34:00 ,Ende: Fr, 04 Jan 2019 09:34:00 | Start: Fr, 04 Jan 2019 09:34:00
Ende: Fr, 04 Jan 2019 09:34:00
]]>
news-97Silent Gospel Konzerthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=97&cHash=0c3aa678f58c7d7d40be8bcc19d3e9bc Start: Fr, 04 Jan 2019 09:51:00 ,Ende: Fr, 04 Jan 2019 09:51:00 | Start: Fr, 04 Jan 2019 09:51:00
Ende: Fr, 04 Jan 2019 09:51:00
]]>
news-92Winterwanderunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=92&cHash=05f14c98067b8ac7096cdb652295a49b Start: So, 06 Jan 2019 09:42:00 ,Ende: So, 06 Jan 2019 09:42:00 | GD - Königsproklamation Start: So, 06 Jan 2019 09:42:00
Ende: So, 06 Jan 2019 09:42:00
GD - Königsproklamation ]]>
news-93Krippenfahrt der Seniorenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=93&cHash=007faf2a5360014d4de483851525df35 Start: Di, 08 Jan 2019 09:45:00 ,Ende: Di, 08 Jan 2019 09:45:00 | Start: Di, 08 Jan 2019 09:45:00
Ende: Di, 08 Jan 2019 09:45:00
]]>
news-94Kesselfleischessenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=94&cHash=88135f763b149e061783988f18e9295d Start: Sa, 12 Jan 2019 09:47:00 ,Ende: Sa, 12 Jan 2019 09:47:00 | Start: Sa, 12 Jan 2019 09:47:00
Ende: Sa, 12 Jan 2019 09:47:00
]]>
news-95Baumsammelnhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=95&cHash=efe686d586a804151040949bf108a1aa Start: Sa, 12 Jan 2019 09:48:00 ,Ende: Sa, 12 Jan 2019 09:48:00 | Start: Sa, 12 Jan 2019 09:48:00
Ende: Sa, 12 Jan 2019 09:48:00
]]>
news-96Königsballhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=96&cHash=61c5e70d90d84c4ac35fe8434216ce52 Start: Sa, 12 Jan 2019 09:49:00 ,Ende: Sa, 12 Jan 2019 09:49:00 | Start: Sa, 12 Jan 2019 09:49:00
Ende: Sa, 12 Jan 2019 09:49:00
]]>
news-98Neujahrsempfanghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=98&cHash=31352b95fee10b45fa95704ae4718e5d Start: So, 13 Jan 2019 09:52:00 ,Ende: So, 13 Jan 2019 09:52:00 | Start: So, 13 Jan 2019 09:52:00
Ende: So, 13 Jan 2019 09:52:00
]]>
news-99Informationsabend des Gesangsvereines "Cäcilia" Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=99&cHash=585e642ee81a39c1dae6fdaf804c77a2 Start: Fr, 18 Jan 2019 09:53:00 ,Ende: Fr, 18 Jan 2019 09:53:00 | Start: Fr, 18 Jan 2019 09:53:00
Ende: Fr, 18 Jan 2019 09:53:00
]]>
news-100Königsballhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=100&cHash=891e64abb88d66cad7720d8c93de0bf4 Start: Sa, 19 Jan 2019 09:54:00 ,Ende: Sa, 19 Jan 2019 09:54:00 | Start: Sa, 19 Jan 2019 09:54:00
Ende: Sa, 19 Jan 2019 09:54:00
]]>
news-101Frühschoppenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=101&cHash=d3853d9eec2a9f45cab41aa9aa9a513b Start: So, 20 Jan 2019 09:55:00 ,Ende: So, 20 Jan 2019 09:55:00 | Start: So, 20 Jan 2019 09:55:00
Ende: So, 20 Jan 2019 09:55:00
]]>
news-102Generalversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=102&cHash=07d719c514b7d7629a10e391932eee70 Start: So, 20 Jan 2019 09:56:00 ,Ende: So, 20 Jan 2019 09:56:00 | Start: So, 20 Jan 2019 09:56:00
Ende: So, 20 Jan 2019 09:56:00
]]>
news-103Kappenabendhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=103&cHash=ab02066fbd3898146078b4aa035836a4 Start: Sa, 26 Jan 2019 09:57:00 ,Ende: Sa, 26 Jan 2019 09:57:00 | Start: Sa, 26 Jan 2019 09:57:00
Ende: Sa, 26 Jan 2019 09:57:00
]]>
news-104Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=104&cHash=fd66ccf57d1abd4c8b1421b6b534f9a9 Start: So, 27 Jan 2019 10:01:00 ,Ende: So, 27 Jan 2019 10:01:00 | Start: So, 27 Jan 2019 10:01:00
Ende: So, 27 Jan 2019 10:01:00
]]>
news-105Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=105&cHash=1683190f6847072a0abfb9f755a2829d Start: Sa, 02 Feb 2019 10:02:00 ,Ende: Sa, 02 Feb 2019 10:02:00 | Start: Sa, 02 Feb 2019 10:02:00
Ende: Sa, 02 Feb 2019 10:02:00
]]>
news-106Gottesdienst und Frühschoppenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=106&cHash=08003a24e6e4a8c0197480e088e2f170 Start: So, 03 Feb 2019 10:03:00 ,Ende: So, 03 Feb 2019 10:03:00 | Start: So, 03 Feb 2019 10:03:00
Ende: So, 03 Feb 2019 10:03:00
]]>
news-107Tag der offenen Türhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=107&cHash=60f8e96911385352759e5235b45c4c6c Start: Sa, 09 Feb 2019 10:05:00 ,Ende: Sa, 09 Feb 2019 10:05:00 | Start: Sa, 09 Feb 2019 10:05:00
Ende: Sa, 09 Feb 2019 10:05:00
]]>
news-108Skifahrenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=108&cHash=fdda2276c6a263dd768249d6ac0d2a5b Start: Sa, 16 Feb 2019 10:06:00 ,Ende: Sa, 16 Feb 2019 10:06:00 | Skifahren und Wandern am Arber Start: Sa, 16 Feb 2019 10:06:00
Ende: Sa, 16 Feb 2019 10:06:00
Skifahren und Wandern am Arber ]]>
news-109Gottesdienst und Frühschoppenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=109&cHash=393705b5cda2dd714359eeccab6e2929 Start: So, 17 Feb 2019 10:07:00 ,Ende: So, 17 Feb 2019 10:07:00 | Start: So, 17 Feb 2019 10:07:00
Ende: So, 17 Feb 2019 10:07:00
]]>
news-110Generalversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=110&cHash=3799256ad2bbed0154cdabd6a4942139 Start: So, 17 Feb 2019 10:08:00 ,Ende: So, 17 Feb 2019 10:08:00 | Start: So, 17 Feb 2019 10:08:00
Ende: So, 17 Feb 2019 10:08:00
]]>
news-111Seniorenfaschinghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=111&cHash=03fbf50fb575203084590eca957bb8ab Start: Do, 21 Feb 2019 10:09:00 ,Ende: Do, 21 Feb 2019 10:09:00 | Start: Do, 21 Feb 2019 10:09:00
Ende: Do, 21 Feb 2019 10:09:00
]]>
news-112Generalversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=112&cHash=6ccb734b4fce37126734c47ce8450a64 Start: Fr, 22 Feb 2019 10:09:00 ,Ende: Fr, 22 Feb 2019 10:09:00 | Start: Fr, 22 Feb 2019 10:09:00
Ende: Fr, 22 Feb 2019 10:09:00
]]>
news-113Jugenddiscohttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=113&cHash=b2f3e87eca5bd07517dd6cd0f13c0a66 Start: Sa, 23 Feb 2019 10:10:00 ,Ende: Sa, 23 Feb 2019 10:10:00 | Start: Sa, 23 Feb 2019 10:10:00
Ende: Sa, 23 Feb 2019 10:10:00
]]>
news-114Kinderfaschinghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=114&cHash=73a1e1fd79197fd27379266901a2c3be Start: So, 24 Feb 2019 10:11:00 ,Ende: So, 24 Feb 2019 10:11:00 | Start: So, 24 Feb 2019 10:11:00
Ende: So, 24 Feb 2019 10:11:00
]]>
news-115Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=115&cHash=4f8fe27bcc74e177daa8336ca27e33cb Start: Mi, 27 Feb 2019 10:11:00 ,Ende: Mi, 27 Feb 2019 10:11:00 | Start: Mi, 27 Feb 2019 10:11:00
Ende: Mi, 27 Feb 2019 10:11:00
]]>
news-116Faschingsballhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=116&cHash=69b47cd74131af0c5951260bccf9982a Start: Sa, 02 Mär 2019 10:13:00 ,Ende: Sa, 02 Mär 2019 10:13:00 | Start: Sa, 02 Mär 2019 10:13:00
Ende: Sa, 02 Mär 2019 10:13:00
]]>
news-117Brezenschießen und Faschingsballhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=117&cHash=4667acd886b01943ae24aa4131903f2c Start: So, 03 Mär 2019 10:15:00 ,Ende: So, 03 Mär 2019 10:15:00 | Start: So, 03 Mär 2019 10:15:00
Ende: So, 03 Mär 2019 10:15:00
]]>
news-118Brezenschießen und Faschingsballhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=118&cHash=b8f048b4badb9b6b4724d577f657068d Start: So, 03 Mär 2019 10:15:00 ,Ende: So, 03 Mär 2019 10:15:00 | Start: So, 03 Mär 2019 10:15:00
Ende: So, 03 Mär 2019 10:15:00
]]>
news-119Faschingskehraushttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=119&cHash=5e39f0f67eca01e714de767e2ff94010 Start: Di, 05 Mär 2019 10:16:00 ,Ende: Di, 05 Mär 2019 10:16:00 | Start: Di, 05 Mär 2019 10:16:00
Ende: Di, 05 Mär 2019 10:16:00
]]>
news-120Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=120&cHash=018b148e1f16f210709b1f0bba0d447a Start: So, 10 Mär 2019 10:18:00 ,Ende: So, 10 Mär 2019 10:18:00 | Start: So, 10 Mär 2019 10:18:00
Ende: So, 10 Mär 2019 10:18:00
]]>
news-121Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=121&cHash=f98755bdd7441b0ae86b81b81c2389c6 Start: Fr, 15 Mär 2019 10:20:00 ,Ende: Fr, 15 Mär 2019 10:20:00 | Start: Fr, 15 Mär 2019 10:20:00
Ende: Fr, 15 Mär 2019 10:20:00
]]>
news-122Gottesdienst und Frühschoppenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=122&cHash=59486a43f9910398b3536f92d80c6f56 Start: So, 17 Mär 2019 10:21:00 ,Ende: So, 17 Mär 2019 10:21:00 | Start: So, 17 Mär 2019 10:21:00
Ende: So, 17 Mär 2019 10:21:00
]]>
news-123Jahreshauptversammlung Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=123&cHash=5232f19d6c7722dc27fc9064c85d7e42 Start: Sa, 23 Mär 2019 10:47:00 ,Ende: Sa, 23 Mär 2019 10:47:00 | Start: Sa, 23 Mär 2019 10:47:00
Ende: Sa, 23 Mär 2019 10:47:00
]]>
news-124Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=124&cHash=bf930d734d0f6cd6082d0f176130d71f Start: So, 31 Mär 2019 10:48:00 ,Ende: So, 31 Mär 2019 10:48:00 | Ja Start: So, 31 Mär 2019 10:48:00
Ende: So, 31 Mär 2019 10:48:00

Ja

]]>
news-126Generalversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=126&cHash=b5c47cea0d1111dae0540cb7d7b20e64 Start: Sa, 06 Apr 2019 10:50:00 ,Ende: Sa, 06 Apr 2019 10:50:00 | Start: Sa, 06 Apr 2019 10:50:00
Ende: Sa, 06 Apr 2019 10:50:00
]]>
news-127Geburtstagskaffeehttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=127&cHash=dca742c53d42e59b7633cb36ac204cb1 Start: Do, 11 Apr 2019 10:50:00 ,Ende: Do, 11 Apr 2019 10:50:00 | Start: Do, 11 Apr 2019 10:50:00
Ende: Do, 11 Apr 2019 10:50:00
]]>
news-129Busfahrt nach Falkenberghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=129&cHash=10009a53a4d41f34a2c4054520065c7e Start: Sa, 13 Apr 2019 10:52:00 ,Ende: Sa, 13 Apr 2019 10:52:00 | Start: Sa, 13 Apr 2019 10:52:00
Ende: Sa, 13 Apr 2019 10:52:00
]]>
news-130Rodenstein Kreuzweghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=130&cHash=da6db7def18c962efe6e58a396a9488c Start: Fr, 19 Apr 2019 10:53:00 ,Ende: Fr, 19 Apr 2019 10:53:00 | Start: Fr, 19 Apr 2019 10:53:00
Ende: Fr, 19 Apr 2019 10:53:00
]]>
news-131Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=131&cHash=6f78f3dffb51fa615a5dc2e6ffebb148 Start: So, 28 Apr 2019 10:54:00 ,Ende: So, 28 Apr 2019 10:54:00 | Start: So, 28 Apr 2019 10:54:00
Ende: So, 28 Apr 2019 10:54:00
]]>
news-125Patronatsfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=125&cHash=f912793f201d96dcc9d7fd396c7b3c94 Start: Mi, 01 Mai 2019 10:49:00 ,Ende: Mi, 01 Mai 2019 10:49:00 | Start: Mi, 01 Mai 2019 10:49:00
Ende: Mi, 01 Mai 2019 10:49:00
]]>
news-132Walberlafesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=132&cHash=dc059050f5af335e25747edf3a23f926 Start: Fr, 03 Mai 2019 00:00:00 ,Ende: Sa, 04 Mai 2019 00:00:00 | Start: Fr, 03 Mai 2019 00:00:00
Ende: Sa, 04 Mai 2019 00:00:00
]]>
news-133Jubelkommunionhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=133&cHash=5fd2f1229e5379e1433feaa6f2f297db Start: Sa, 11 Mai 2019 11:04:00 ,Ende: Sa, 11 Mai 2019 11:04:00 | Start: Sa, 11 Mai 2019 11:04:00
Ende: Sa, 11 Mai 2019 11:04:00
]]>
news-134Muttertagsfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=134&cHash=8d1f24e1cf3d22f1ac5c453d40e132e6 Start: Mo, 13 Mai 2019 11:11:00 ,Ende: Mo, 13 Mai 2019 11:11:00 | Start: Mo, 13 Mai 2019 11:11:00
Ende: Mo, 13 Mai 2019 11:11:00
]]>
news-135Kindergartenfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=135&cHash=4f30dc37cce4d106cd9405fb6d89cf57 Start: Sa, 18 Mai 2019 11:12:00 ,Ende: Sa, 18 Mai 2019 11:12:00 | Start: Sa, 18 Mai 2019 11:12:00
Ende: Sa, 18 Mai 2019 11:12:00
]]>
news-136Weißer Sonntaghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=136&cHash=8431e2cc944e90ae2102f0f075c97c5f Start: So, 19 Mai 2019 11:13:00 ,Ende: So, 19 Mai 2019 11:13:00 | Start: So, 19 Mai 2019 11:13:00
Ende: So, 19 Mai 2019 11:13:00
]]>
news-137Sommerfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=137&cHash=10e3f46d7feb44a111c97fb846dac43c Start: So, 26 Mai 2019 11:14:00 ,Ende: So, 26 Mai 2019 11:14:00 | Start: So, 26 Mai 2019 11:14:00
Ende: So, 26 Mai 2019 11:14:00
]]>
news-138Sternwallfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=138&cHash=21627a547eb82881a78c86c07eba14cd Start: So, 26 Mai 2019 11:16:00 ,Ende: So, 26 Mai 2019 11:16:00 | Start: So, 26 Mai 2019 11:16:00
Ende: So, 26 Mai 2019 11:16:00
]]>
news-139Rodensteinfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=139&cHash=ee81dbbb7f4e358f7de8c5a0e3007207 Start: Mo, 10 Jun 2019 11:53:00 ,Ende: Mo, 10 Jun 2019 11:53:00 | Start: Mo, 10 Jun 2019 11:53:00
Ende: Mo, 10 Jun 2019 11:53:00
]]>
news-140Zeltlagerhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=140&cHash=512dea9c8c3044a8d72d1e94211cf066 Start: Di, 18 Jun 2019 00:00:00 ,Ende: So, 23 Jun 2019 11:57:00 | Start: Di, 18 Jun 2019 00:00:00
Ende: So, 23 Jun 2019 11:57:00
]]>
news-141Schützenfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=141&cHash=7d9e5b8e6bcddfb02d3bd426a6c6f53d Start: Do, 20 Jun 2019 13:45:00 ,Ende: Do, 20 Jun 2019 13:45:00 | Start: Do, 20 Jun 2019 13:45:00
Ende: Do, 20 Jun 2019 13:45:00
]]>
news-142Johannisfeuerhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=142&cHash=e5a16904c835f8c164d5bf0321e04c47 Start: Fr, 21 Jun 2019 13:46:00 ,Ende: Fr, 21 Jun 2019 13:46:00 | Start: Fr, 21 Jun 2019 13:46:00
Ende: Fr, 21 Jun 2019 13:46:00
]]>
news-143Tagesfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=143&cHash=7b9f3a00904cce8dd8c780f0ba45af9a Start: Sa, 22 Jun 2019 13:47:00 ,Ende: Sa, 22 Jun 2019 13:47:00 | Start: Sa, 22 Jun 2019 13:47:00
Ende: Sa, 22 Jun 2019 13:47:00
]]>
news-144Fronleichnamsprozessionhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=144&cHash=69dade5df8da2737206211eb89b34822 Start: So, 23 Jun 2019 13:48:00 ,Ende: So, 23 Jun 2019 13:48:00 | Fronleichnamsprozession mit Frühschoppen Start: So, 23 Jun 2019 13:48:00
Ende: So, 23 Jun 2019 13:48:00
Fronleichnamsprozession mit Frühschoppen ]]>
news-145Hagelfeuerhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=145&cHash=298852e797aac9e0a73aceac2a249cc4 Start: Do, 27 Jun 2019 13:49:00 ,Ende: Do, 27 Jun 2019 13:49:00 | Start: Do, 27 Jun 2019 13:49:00
Ende: Do, 27 Jun 2019 13:49:00
]]>
news-146Johannisfeuer Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=146&cHash=3be46b060a35d2680a12be30661f98a1 Start: Fr, 28 Jun 2019 13:49:00 ,Ende: Fr, 28 Jun 2019 13:49:00 | Start: Fr, 28 Jun 2019 13:49:00
Ende: Fr, 28 Jun 2019 13:49:00
]]>
news-147Hoffesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=147&cHash=996e22056c0c3715a0c9929a8a46b98c Start: Sa, 29 Jun 2019 13:50:00 ,Ende: Sa, 29 Jun 2019 13:50:00 | Start: Sa, 29 Jun 2019 13:50:00
Ende: Sa, 29 Jun 2019 13:50:00
]]>
news-148Fischgrillenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=148&cHash=6b9625922c0db261871b634f4ae4bbb5 Start: Sa, 29 Jun 2019 13:51:00 ,Ende: Sa, 29 Jun 2019 13:51:00 | Start: Sa, 29 Jun 2019 13:51:00
Ende: Sa, 29 Jun 2019 13:51:00
]]>
news-149Gedenkgottesdiensthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=149&cHash=6bf820f382e0a7f983acf6eb8fac2076 Start: Sa, 29 Jun 2019 13:52:00 ,Ende: Sa, 29 Jun 2019 13:52:00 | Start: Sa, 29 Jun 2019 13:52:00
Ende: Sa, 29 Jun 2019 13:52:00
]]>
news-150Johannifrühschoppenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=150&cHash=7e5243fcce87949c40f380fc3f1ed005 Start: So, 30 Jun 2019 13:54:00 ,Ende: So, 30 Jun 2019 13:54:00 | Start: So, 30 Jun 2019 13:54:00
Ende: So, 30 Jun 2019 13:54:00
]]>
news-151Wanderung ums Dorfhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=151&cHash=ed58bbaeaefd0504675e0326165ff75e Start: So, 30 Jun 2019 13:55:00 ,Ende: So, 30 Jun 2019 13:55:00 | Start: So, 30 Jun 2019 13:55:00
Ende: So, 30 Jun 2019 13:55:00
]]>
news-152Seniorenfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=152&cHash=f2038862b95a62748bac36f77f48f745 Start: Mi, 03 Jul 2019 13:55:00 ,Ende: Mi, 03 Jul 2019 13:55:00 | Start: Mi, 03 Jul 2019 13:55:00
Ende: Mi, 03 Jul 2019 13:55:00
]]>
news-153Sommerfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=153&cHash=f20c2986c8c6d7635bbbf046621627f0 Start: So, 07 Jul 2019 14:39:00 ,Ende: So, 07 Jul 2019 14:39:00 | Start: So, 07 Jul 2019 14:39:00
Ende: So, 07 Jul 2019 14:39:00
]]>
news-154Schmetterlingswanderunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=154&cHash=37c14075b528b78168549237ea707218 Start: So, 07 Jul 2019 14:40:00 ,Ende: So, 07 Jul 2019 14:40:00 | Start: So, 07 Jul 2019 14:40:00
Ende: So, 07 Jul 2019 14:40:00
]]>
news-155Sommerfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=155&cHash=2a071b68fd73bba3144edacf0aaeae4d Start: Sa, 13 Jul 2019 14:41:00 ,Ende: So, 14 Jul 2019 00:00:00 | Start: Sa, 13 Jul 2019 14:41:00
Ende: So, 14 Jul 2019 00:00:00
]]>
news-156Radtourhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=156&cHash=0e99e12b9093523790c64d1544ee3f26 Start: So, 14 Jul 2019 14:42:00 ,Ende: So, 14 Jul 2019 14:42:00 | Start: So, 14 Jul 2019 14:42:00
Ende: So, 14 Jul 2019 14:42:00
]]>
news-157Dorf Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=157&cHash=0b9d0627da19865eadc62f0199c42237 Start: So, 21 Jul 2019 14:43:00 ,Ende: So, 21 Jul 2019 14:43:00 | Dorf Schlaifhausen auf Reisen Start: So, 21 Jul 2019 14:43:00
Ende: So, 21 Jul 2019 14:43:00
Dorf Schlaifhausen auf Reisen ]]>
news-158Pfarrfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=158&cHash=86a3633e74653c5d90e700bf34034960 Start: Mo, 22 Jul 2019 14:44:00 ,Ende: Sa, 27 Jul 2019 14:44:00 | Pfarrfahrt nach Österreich Start: Mo, 22 Jul 2019 14:44:00
Ende: Sa, 27 Jul 2019 14:44:00
Pfarrfahrt nach Österreich ]]>
news-159Annawallfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=159&cHash=c3b22b7625e8014f6e95eaa5716d6b96 Start: Di, 23 Jul 2019 14:45:00 ,Ende: Di, 23 Jul 2019 14:45:00 | Start: Di, 23 Jul 2019 14:45:00
Ende: Di, 23 Jul 2019 14:45:00
]]>
news-160Haxen aus dem Backofenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=160&cHash=b3c16bfa3a5d8731af3661473ea1b600 Start: Sa, 10 Aug 2019 14:46:00 ,Ende: Sa, 10 Aug 2019 14:46:00 | Start: Sa, 10 Aug 2019 14:46:00
Ende: Sa, 10 Aug 2019 14:46:00
]]>
news-161Grillfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=161&cHash=67a68e8c7ac07a212aa3b771263c2bec Start: So, 11 Aug 2019 14:47:00 ,Ende: So, 11 Aug 2019 14:47:00 | Start: So, 11 Aug 2019 14:47:00
Ende: So, 11 Aug 2019 14:47:00
]]>
news-162Kirchweih Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=162&cHash=4657df9f0902af38cfd9dd0f72c8a575 Start: Fr, 16 Aug 2019 15:00:00 ,Ende: Mo, 19 Aug 2019 15:00:00 | Start: Fr, 16 Aug 2019 15:00:00
Ende: Mo, 19 Aug 2019 15:00:00
]]>
news-163Baumaufstellenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=163&cHash=a05bdf55fe57431c4b02fc5539d85b8d Start: Sa, 17 Aug 2019 15:01:00 ,Ende: Sa, 17 Aug 2019 15:01:00 | Aufstellen des Kerwa Baumes anlässlich der Kirchweih Schlaifhausen. Start: Sa, 17 Aug 2019 15:01:00
Ende: Sa, 17 Aug 2019 15:01:00
Aufstellen des Kerwa Baumes anlässlich der Kirchweih Schlaifhausen. ]]>
news-164Tag der Feuerwehrhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=164&cHash=9e73faba612f04d7d7f047f83dc8efd8 Start: So, 01 Sep 2019 15:02:00 ,Ende: So, 01 Sep 2019 15:02:00 | Start: So, 01 Sep 2019 15:02:00
Ende: So, 01 Sep 2019 15:02:00
]]>
news-165Gößweinsteinwallfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=165&cHash=87a3a80e9813b8c706d5a8b356e39488 Start: Sa, 07 Sep 2019 15:02:00 ,Ende: Sa, 07 Sep 2019 15:02:00 | Start: Sa, 07 Sep 2019 15:02:00
Ende: Sa, 07 Sep 2019 15:02:00
]]>
news-166Herbstwanderunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=166&cHash=60584828f0c07ec59bfbb1712cbbc44c Start: So, 08 Sep 2019 15:03:00 ,Ende: So, 08 Sep 2019 15:03:00 | Start: So, 08 Sep 2019 15:03:00
Ende: So, 08 Sep 2019 15:03:00
]]>
news-167Patronatsfest Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=167&cHash=b34d0449b10407352990e60e487ea439 Start: So, 08 Sep 2019 15:04:00 ,Ende: So, 08 Sep 2019 15:04:00 | Start: So, 08 Sep 2019 15:04:00
Ende: So, 08 Sep 2019 15:04:00
]]>
news-168Patronatsfest Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=168&cHash=e41721ad56af98dae33bb991ff9ff925 Start: So, 15 Sep 2019 15:05:00 ,Ende: So, 15 Sep 2019 15:05:00 | Start: So, 15 Sep 2019 15:05:00
Ende: So, 15 Sep 2019 15:05:00
]]>
news-169Seniorenfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=169&cHash=eab41e5e4503d82f68e83cac6aa69195 Start: Do, 19 Sep 2019 15:06:00 ,Ende: Do, 19 Sep 2019 15:06:00 | Start: Do, 19 Sep 2019 15:06:00
Ende: Do, 19 Sep 2019 15:06:00
]]>
news-170Kirchweih Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=170&cHash=e76b90c21ef1fa87db0c32ba35ed30fe Start: Fr, 20 Sep 2019 15:07:00 ,Ende: Mo, 23 Sep 2019 15:07:00 | Start: Fr, 20 Sep 2019 15:07:00
Ende: Mo, 23 Sep 2019 15:07:00
]]>
news-171Vereinsausflughttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=171&cHash=6eb9d31aad6a45e0bad0bfcbad416826 Start: Sa, 21 Sep 2019 15:08:00 ,Ende: Sa, 21 Sep 2019 15:08:00 | Start: Sa, 21 Sep 2019 15:08:00
Ende: Sa, 21 Sep 2019 15:08:00
]]>
news-172Vogelexkursionhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=172&cHash=cca4e9a14b7ab148764bb2eac5f6b7be Start: So, 29 Sep 2019 15:08:00 ,Ende: So, 29 Sep 2019 15:08:00 | Start: So, 29 Sep 2019 15:08:00
Ende: So, 29 Sep 2019 15:08:00
]]>
news-173Herbstwanderunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=173&cHash=54906ce90baaf3e569575f675fe52184 Start: Do, 03 Okt 2019 15:11:00 ,Ende: Do, 03 Okt 2019 15:11:00 | Start: Do, 03 Okt 2019 15:11:00
Ende: Do, 03 Okt 2019 15:11:00
]]>
news-174Weißwurstfrühschoppenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=174&cHash=a588eb5b389f822bd3ba41b6cfcb61c6 Start: Do, 03 Okt 2019 15:11:00 ,Ende: Do, 03 Okt 2019 15:11:00 | Start: Do, 03 Okt 2019 15:11:00
Ende: Do, 03 Okt 2019 15:11:00
]]>
news-175Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=175&cHash=f499f530cbde3c5ef018527a2e590b78 Start: So, 06 Okt 2019 15:12:00 ,Ende: So, 06 Okt 2019 15:12:00 | Start: So, 06 Okt 2019 15:12:00
Ende: So, 06 Okt 2019 15:12:00
]]>
news-176Halbtagesfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=176&cHash=6c08c28ad9ccb1c4a395e80aef30d3bd Start: Mi, 09 Okt 2019 15:13:00 ,Ende: Mi, 09 Okt 2019 15:13:00 | Start: Mi, 09 Okt 2019 15:13:00
Ende: Mi, 09 Okt 2019 15:13:00
]]>
news-177Wirtshaussingenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=177&cHash=1936f1ff22d59c2fbf2db938d088d29b Start: Sa, 12 Okt 2019 15:14:00 ,Ende: Sa, 12 Okt 2019 15:14:00 | Start: Sa, 12 Okt 2019 15:14:00
Ende: Sa, 12 Okt 2019 15:14:00
]]>
news-178Tag der Brennereihttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=178&cHash=393e6c6ce439a5f524c18819c5466099 Start: So, 20 Okt 2019 15:14:00 ,Ende: So, 20 Okt 2019 15:14:00 | Start: So, 20 Okt 2019 15:14:00
Ende: So, 20 Okt 2019 15:14:00
]]>
news-179Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=179&cHash=d3368dd8b5061550906c236d06821d8b Start: So, 20 Okt 2019 15:15:00 ,Ende: So, 20 Okt 2019 15:15:00 | Start: So, 20 Okt 2019 15:15:00
Ende: So, 20 Okt 2019 15:15:00
]]>
news-180Geburtstagskaffeehttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=180&cHash=0bb5b744a7af4eec6aa214512b1dd056 Start: Mi, 23 Okt 2019 15:16:00 ,Ende: Mi, 23 Okt 2019 15:16:00 | Start: Mi, 23 Okt 2019 15:16:00
Ende: Mi, 23 Okt 2019 15:16:00
]]>
news-181Siedlerabendhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=181&cHash=9f79e109dc3d4da8ad2ac57e860a1bee Start: So, 27 Okt 2019 15:16:00 ,Ende: So, 27 Okt 2019 15:16:00 | Start: So, 27 Okt 2019 15:16:00
Ende: So, 27 Okt 2019 15:16:00
]]>
news-182Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=182&cHash=8c9cb8a3430e2c7bc3dd5295e0767002 Start: Sa, 02 Nov 2019 15:18:00 ,Ende: Sa, 02 Nov 2019 15:18:00 | Start: Sa, 02 Nov 2019 15:18:00
Ende: Sa, 02 Nov 2019 15:18:00
]]>
news-183Sonntagskaffeehttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=183&cHash=ca973dd0b89e6e991345c423c07d85f4 Start: So, 03 Nov 2019 15:19:00 ,Ende: So, 03 Nov 2019 15:19:00 | Start: So, 03 Nov 2019 15:19:00
Ende: So, 03 Nov 2019 15:19:00
]]>
news-184Martinsumzughttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=184&cHash=3688e1a815f1fe3db38a76caee999598 Start: Fr, 08 Nov 2019 15:19:00 ,Ende: Fr, 08 Nov 2019 15:19:00 | Start: Fr, 08 Nov 2019 15:19:00
Ende: Fr, 08 Nov 2019 15:19:00
]]>
news-185Seniorennachmittaghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=185&cHash=f50b15f0cf58b54046c261bf8b4e24f6 Start: Sa, 09 Nov 2019 15:20:00 ,Ende: Sa, 09 Nov 2019 15:20:00 | Start: Sa, 09 Nov 2019 15:20:00
Ende: Sa, 09 Nov 2019 15:20:00
]]>
news-186Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=186&cHash=5a881f14d6b5d743e1d2fe0316795828 Start: Sa, 09 Nov 2019 15:20:00 ,Ende: Sa, 09 Nov 2019 15:20:00 | Start: Sa, 09 Nov 2019 15:20:00
Ende: Sa, 09 Nov 2019 15:20:00
]]>
news-187Schinkenessenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=187&cHash=2f7d97500b6fd91beeb60724642cf1ab Start: So, 10 Nov 2019 15:21:00 ,Ende: So, 10 Nov 2019 15:21:00 | Start: So, 10 Nov 2019 15:21:00
Ende: So, 10 Nov 2019 15:21:00
]]>
news-188Volkstrauertag in Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=188&cHash=fcdaa007ecf9c94c9506f1974fe9e1ef Start: So, 17 Nov 2019 15:22:00 ,Ende: So, 17 Nov 2019 15:22:00 | Start: So, 17 Nov 2019 15:22:00
Ende: So, 17 Nov 2019 15:22:00
]]>
news-189Generalversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=189&cHash=a0f52504b0a52e58baf1d3c126678d9e Start: Fr, 22 Nov 2019 15:24:00 ,Ende: Fr, 22 Nov 2019 15:24:00 | Start: Fr, 22 Nov 2019 15:24:00
Ende: Fr, 22 Nov 2019 15:24:00
]]>
news-190Generalversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=190&cHash=f9d138c17249b669235ba600929bee64 Start: So, 24 Nov 2019 15:25:00 ,Ende: So, 24 Nov 2019 15:25:00 | Start: So, 24 Nov 2019 15:25:00
Ende: So, 24 Nov 2019 15:25:00
]]>
news-191Nikolausfeierhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=191&cHash=bb07433c93e788d7c8006591292d0d16 Start: Fr, 29 Nov 2019 15:26:00 ,Ende: Fr, 29 Nov 2019 15:26:00 | Start: Fr, 29 Nov 2019 15:26:00
Ende: Fr, 29 Nov 2019 15:26:00
]]>
news-192Adventsfeierhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=192&cHash=cbaa5ae726d5586084a98b14c775f830 Start: Sa, 30 Nov 2019 15:27:00 ,Ende: Sa, 30 Nov 2019 15:27:00 | Start: Sa, 30 Nov 2019 15:27:00
Ende: Sa, 30 Nov 2019 15:27:00
]]>
news-193Busfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=193&cHash=d08e0b9ccf29e14773c16e9391734b8f Start: Sa, 30 Nov 2019 15:42:00 ,Ende: Sa, 30 Nov 2019 15:42:00 | Start: Sa, 30 Nov 2019 15:42:00
Ende: Sa, 30 Nov 2019 15:42:00
]]>
news-194Seniorenadventhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=194&cHash=36f3b87b1ea748065791e2f360514f26 Start: Di, 03 Dez 2019 15:43:00 ,Ende: Di, 03 Dez 2019 15:43:00 | Start: Di, 03 Dez 2019 15:43:00
Ende: Di, 03 Dez 2019 15:43:00
]]>
news-195Weihnachtsfeierhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=195&cHash=2e3e94983fc8a96a76eff60fc2e6fc00 Start: Sa, 07 Dez 2019 15:43:00 ,Ende: Sa, 07 Dez 2019 15:43:00 | Start: Sa, 07 Dez 2019 15:43:00
Ende: Sa, 07 Dez 2019 15:43:00
]]>
news-197Tag der ewigen Anbetunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=197&cHash=07038095fa8615f9c7f6ac43d5f2d5ff Start: So, 08 Dez 2019 16:31:00 ,Ende: So, 08 Dez 2019 16:31:00 | Start: So, 08 Dez 2019 16:31:00
Ende: So, 08 Dez 2019 16:31:00
]]>
news-198Weihnachtsfeierhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=198&cHash=83d3ace2c6954906ba63e6889468eb6c Start: Sa, 14 Dez 2019 16:33:00 ,Ende: Sa, 14 Dez 2019 16:33:00 | Start: Sa, 14 Dez 2019 16:33:00
Ende: Sa, 14 Dez 2019 16:33:00
]]>
news-199Vorweihnachtliches Konzerthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=199&cHash=7117e4ae52b14fa6a901134c9519e2dd Start: So, 15 Dez 2019 16:33:00 ,Ende: So, 15 Dez 2019 16:33:00 | Start: So, 15 Dez 2019 16:33:00
Ende: So, 15 Dez 2019 16:33:00
]]>
news-200Weihnachtsfeierhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=200&cHash=53fc3e52399684c19f20f225671a41f7 Start: So, 15 Dez 2019 16:34:00 ,Ende: So, 15 Dez 2019 16:34:00 | Start: So, 15 Dez 2019 16:34:00
Ende: So, 15 Dez 2019 16:34:00
]]>
news-201Frühschoppenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=201&cHash=80aeb0ffee27e8e5d39326bfddc0cb5e Start: Mi, 25 Dez 2019 16:35:00 ,Ende: Mi, 25 Dez 2019 16:35:00 | Start: Mi, 25 Dez 2019 16:35:00
Ende: Mi, 25 Dez 2019 16:35:00
]]>
news-202Jahresabschlusshttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=202&cHash=94d4c9b7e77f8b9e8f6d154b3cac4f3f Start: Fr, 27 Dez 2019 16:38:00 ,Ende: Fr, 27 Dez 2019 16:38:00 | Start: Fr, 27 Dez 2019 16:38:00
Ende: Fr, 27 Dez 2019 16:38:00
]]>
news-203Schlachtschüsselhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=203&cHash=27852448d4fc8446b99155424fcb2e98 Start: Fr, 27 Dez 2019 16:39:00 ,Ende: Fr, 27 Dez 2019 16:39:00 | Start: Fr, 27 Dez 2019 16:39:00
Ende: Fr, 27 Dez 2019 16:39:00
]]>
news-204Winterwanderunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=204&cHash=b57defd77492cf92fc69ee485c546906 Start: Sa, 28 Dez 2019 16:39:00 ,Ende: Sa, 28 Dez 2019 16:39:00 | Start: Sa, 28 Dez 2019 16:39:00
Ende: Sa, 28 Dez 2019 16:39:00
]]>
news-205Winterwanderung Kriegerverein Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=205&cHash=1be6f0991ea2e594c7b262bea1a18b88 Start: Sa, 28 Dez 2019 16:40:00 ,Ende: Sa, 28 Dez 2019 16:40:00 | Start: Sa, 28 Dez 2019 16:40:00
Ende: Sa, 28 Dez 2019 16:40:00
]]>
news-206Jahresabschlusshttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=546&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=206&cHash=39bcc4aff0793aec8bb5408030e9aaec Start: Sa, 28 Dez 2019 16:45:00 ,Ende: Sa, 28 Dez 2019 16:45:00 | Start: Sa, 28 Dez 2019 16:45:00
Ende: Sa, 28 Dez 2019 16:45:00
]]>