Veranstaltungen Gemeinde Wiesenthauhttps://www.google.deVeranstaltungen-Feed Gemeinde WiesenthaudeGemeinde Wiesenthau Sat, 24 Jul 2021 08:43:05 +0200 Sat, 24 Jul 2021 08:43:05 +0200 TYPO3news-91Königsschießenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=91&cHash=cbea233264c7388d5a421df75d4a3a46 Start: Fr, 04 Jan 2019 09:34:00 ,Ende: Fr, 04 Jan 2019 09:34:00 | Start: Fr, 04 Jan 2019 09:34:00
Ende: Fr, 04 Jan 2019 09:34:00
]]>
news-97Silent Gospel Konzerthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=97&cHash=3e8e8104b51daf5adcf43375caf7fa1e Start: Fr, 04 Jan 2019 09:51:00 ,Ende: Fr, 04 Jan 2019 09:51:00 | Start: Fr, 04 Jan 2019 09:51:00
Ende: Fr, 04 Jan 2019 09:51:00
]]>
news-92Winterwanderunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=92&cHash=3c9993e1b3b9c67d1d64ea5a0c54cf77 Start: So, 06 Jan 2019 09:42:00 ,Ende: So, 06 Jan 2019 09:42:00 | GD - Königsproklamation Start: So, 06 Jan 2019 09:42:00
Ende: So, 06 Jan 2019 09:42:00
GD - Königsproklamation ]]>
news-93Krippenfahrt der Seniorenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=93&cHash=4d4ed84abf7b7f105d463f07a7d3b654 Start: Di, 08 Jan 2019 09:45:00 ,Ende: Di, 08 Jan 2019 09:45:00 | Start: Di, 08 Jan 2019 09:45:00
Ende: Di, 08 Jan 2019 09:45:00
]]>
news-94Kesselfleischessenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=94&cHash=27cb13bf8ede3385b3889293abe49d19 Start: Sa, 12 Jan 2019 09:47:00 ,Ende: Sa, 12 Jan 2019 09:47:00 | Start: Sa, 12 Jan 2019 09:47:00
Ende: Sa, 12 Jan 2019 09:47:00
]]>
news-95Baumsammelnhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=95&cHash=467dde32c661717c7a282223bd546a8f Start: Sa, 12 Jan 2019 09:48:00 ,Ende: Sa, 12 Jan 2019 09:48:00 | Start: Sa, 12 Jan 2019 09:48:00
Ende: Sa, 12 Jan 2019 09:48:00
]]>
news-96Königsballhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=96&cHash=8bfa1cf12a00dce3d9ca14982009cdde Start: Sa, 12 Jan 2019 09:49:00 ,Ende: Sa, 12 Jan 2019 09:49:00 | Start: Sa, 12 Jan 2019 09:49:00
Ende: Sa, 12 Jan 2019 09:49:00
]]>
news-98Neujahrsempfanghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=98&cHash=e14a14b9d86d77932a088d8b8d90a198 Start: So, 13 Jan 2019 09:52:00 ,Ende: So, 13 Jan 2019 09:52:00 | Start: So, 13 Jan 2019 09:52:00
Ende: So, 13 Jan 2019 09:52:00
]]>
news-99Informationsabend des Gesangsvereines "Cäcilia" Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=99&cHash=781b50cba73b536f160798788c26f223 Start: Fr, 18 Jan 2019 09:53:00 ,Ende: Fr, 18 Jan 2019 09:53:00 | Start: Fr, 18 Jan 2019 09:53:00
Ende: Fr, 18 Jan 2019 09:53:00
]]>
news-100Königsballhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=100&cHash=6afcdc0f25ecdf8b8d941fe1b8d5cd16 Start: Sa, 19 Jan 2019 09:54:00 ,Ende: Sa, 19 Jan 2019 09:54:00 | Start: Sa, 19 Jan 2019 09:54:00
Ende: Sa, 19 Jan 2019 09:54:00
]]>
news-101Frühschoppenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=101&cHash=f61ee6b8b7f37d2bc24d00456954353e Start: So, 20 Jan 2019 09:55:00 ,Ende: So, 20 Jan 2019 09:55:00 | Start: So, 20 Jan 2019 09:55:00
Ende: So, 20 Jan 2019 09:55:00
]]>
news-102Generalversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=102&cHash=77302c52aa6dedcbf5187195762a0923 Start: So, 20 Jan 2019 09:56:00 ,Ende: So, 20 Jan 2019 09:56:00 | Start: So, 20 Jan 2019 09:56:00
Ende: So, 20 Jan 2019 09:56:00
]]>
news-103Kappenabendhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=103&cHash=5464de84a50042ddbee6f23fc0111be9 Start: Sa, 26 Jan 2019 09:57:00 ,Ende: Sa, 26 Jan 2019 09:57:00 | Start: Sa, 26 Jan 2019 09:57:00
Ende: Sa, 26 Jan 2019 09:57:00
]]>
news-104Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=104&cHash=63f21ed6a37d50cb55c02805224c1c43 Start: So, 27 Jan 2019 10:01:00 ,Ende: So, 27 Jan 2019 10:01:00 | Start: So, 27 Jan 2019 10:01:00
Ende: So, 27 Jan 2019 10:01:00
]]>
news-105Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=105&cHash=fe316c2204baf786b599302c1d38ab5d Start: Sa, 02 Feb 2019 10:02:00 ,Ende: Sa, 02 Feb 2019 10:02:00 | Start: Sa, 02 Feb 2019 10:02:00
Ende: Sa, 02 Feb 2019 10:02:00
]]>
news-106Gottesdienst und Frühschoppenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=106&cHash=b03286366280cb8965b32316b87583ef Start: So, 03 Feb 2019 10:03:00 ,Ende: So, 03 Feb 2019 10:03:00 | Start: So, 03 Feb 2019 10:03:00
Ende: So, 03 Feb 2019 10:03:00
]]>
news-107Tag der offenen Türhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=107&cHash=0c42e0bba72326216ad7660aa28ba8e2 Start: Sa, 09 Feb 2019 10:05:00 ,Ende: Sa, 09 Feb 2019 10:05:00 | Start: Sa, 09 Feb 2019 10:05:00
Ende: Sa, 09 Feb 2019 10:05:00
]]>
news-108Skifahrenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=108&cHash=bc7c36f9eab026b65257b9f672d987ff Start: Sa, 16 Feb 2019 10:06:00 ,Ende: Sa, 16 Feb 2019 10:06:00 | Skifahren und Wandern am Arber Start: Sa, 16 Feb 2019 10:06:00
Ende: Sa, 16 Feb 2019 10:06:00
Skifahren und Wandern am Arber ]]>
news-109Gottesdienst und Frühschoppenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=109&cHash=aa3b1b0b9a3adcdb1ab5d27dbfaf26f0 Start: So, 17 Feb 2019 10:07:00 ,Ende: So, 17 Feb 2019 10:07:00 | Start: So, 17 Feb 2019 10:07:00
Ende: So, 17 Feb 2019 10:07:00
]]>
news-110Generalversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=110&cHash=d2cb826539a98110801550a4b3392b35 Start: So, 17 Feb 2019 10:08:00 ,Ende: So, 17 Feb 2019 10:08:00 | Start: So, 17 Feb 2019 10:08:00
Ende: So, 17 Feb 2019 10:08:00
]]>
news-111Seniorenfaschinghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=111&cHash=0f240f6356b85be92344717a61f70b02 Start: Do, 21 Feb 2019 10:09:00 ,Ende: Do, 21 Feb 2019 10:09:00 | Start: Do, 21 Feb 2019 10:09:00
Ende: Do, 21 Feb 2019 10:09:00
]]>
news-112Generalversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=112&cHash=9aa79939379d15109c2aac429a571607 Start: Fr, 22 Feb 2019 10:09:00 ,Ende: Fr, 22 Feb 2019 10:09:00 | Start: Fr, 22 Feb 2019 10:09:00
Ende: Fr, 22 Feb 2019 10:09:00
]]>
news-113Jugenddiscohttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=113&cHash=107981bf94fbf64ab1740e56ca69da87 Start: Sa, 23 Feb 2019 10:10:00 ,Ende: Sa, 23 Feb 2019 10:10:00 | Start: Sa, 23 Feb 2019 10:10:00
Ende: Sa, 23 Feb 2019 10:10:00
]]>
news-114Kinderfaschinghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=114&cHash=6c64256c373fa8c12b76bba8acaaf5a0 Start: So, 24 Feb 2019 10:11:00 ,Ende: So, 24 Feb 2019 10:11:00 | Start: So, 24 Feb 2019 10:11:00
Ende: So, 24 Feb 2019 10:11:00
]]>
news-115Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=115&cHash=039147179a964d826c7b731305257d07 Start: Mi, 27 Feb 2019 10:11:00 ,Ende: Mi, 27 Feb 2019 10:11:00 | Start: Mi, 27 Feb 2019 10:11:00
Ende: Mi, 27 Feb 2019 10:11:00
]]>
news-116Faschingsballhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=116&cHash=a6448cb678846589137b5bb5f47dbb7c Start: Sa, 02 Mär 2019 10:13:00 ,Ende: Sa, 02 Mär 2019 10:13:00 | Start: Sa, 02 Mär 2019 10:13:00
Ende: Sa, 02 Mär 2019 10:13:00
]]>
news-117Brezenschießen und Faschingsballhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=117&cHash=8ba32dad33ac0396682de9226f4fb4e1 Start: So, 03 Mär 2019 10:15:00 ,Ende: So, 03 Mär 2019 10:15:00 | Start: So, 03 Mär 2019 10:15:00
Ende: So, 03 Mär 2019 10:15:00
]]>
news-118Brezenschießen und Faschingsballhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=118&cHash=c68bf67aa6a3e795ee20aee1e03ee5b7 Start: So, 03 Mär 2019 10:15:00 ,Ende: So, 03 Mär 2019 10:15:00 | Start: So, 03 Mär 2019 10:15:00
Ende: So, 03 Mär 2019 10:15:00
]]>
news-119Faschingskehraushttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=119&cHash=c3139798d58b1b6c57ee8293980a9723 Start: Di, 05 Mär 2019 10:16:00 ,Ende: Di, 05 Mär 2019 10:16:00 | Start: Di, 05 Mär 2019 10:16:00
Ende: Di, 05 Mär 2019 10:16:00
]]>
news-120Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=120&cHash=bb3918fd2b70482cc044a59f2595fa42 Start: So, 10 Mär 2019 10:18:00 ,Ende: So, 10 Mär 2019 10:18:00 | Start: So, 10 Mär 2019 10:18:00
Ende: So, 10 Mär 2019 10:18:00
]]>
news-121Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=121&cHash=edfbaff56e384fd25fffee7fee149730 Start: Fr, 15 Mär 2019 10:20:00 ,Ende: Fr, 15 Mär 2019 10:20:00 | Start: Fr, 15 Mär 2019 10:20:00
Ende: Fr, 15 Mär 2019 10:20:00
]]>
news-122Gottesdienst und Frühschoppenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=122&cHash=fecbf25509399c270c3820b37c314efe Start: So, 17 Mär 2019 10:21:00 ,Ende: So, 17 Mär 2019 10:21:00 | Start: So, 17 Mär 2019 10:21:00
Ende: So, 17 Mär 2019 10:21:00
]]>
news-123Jahreshauptversammlung Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=123&cHash=32f0da23d6b8559b55f73593db35d841 Start: Sa, 23 Mär 2019 10:47:00 ,Ende: Sa, 23 Mär 2019 10:47:00 | Start: Sa, 23 Mär 2019 10:47:00
Ende: Sa, 23 Mär 2019 10:47:00
]]>
news-124Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=124&cHash=92d234547483f1a38493ed958f686004 Start: So, 31 Mär 2019 10:48:00 ,Ende: So, 31 Mär 2019 10:48:00 | Ja Start: So, 31 Mär 2019 10:48:00
Ende: So, 31 Mär 2019 10:48:00

Ja

]]>
news-126Generalversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=126&cHash=0cd275cd69d31dfa48cfe7187b7a44ce Start: Sa, 06 Apr 2019 10:50:00 ,Ende: Sa, 06 Apr 2019 10:50:00 | Start: Sa, 06 Apr 2019 10:50:00
Ende: Sa, 06 Apr 2019 10:50:00
]]>
news-127Geburtstagskaffeehttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=127&cHash=32b6979a2155ad0ef5742965890ad70d Start: Do, 11 Apr 2019 10:50:00 ,Ende: Do, 11 Apr 2019 10:50:00 | Start: Do, 11 Apr 2019 10:50:00
Ende: Do, 11 Apr 2019 10:50:00
]]>
news-129Busfahrt nach Falkenberghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=129&cHash=b869cdeeaa70a4ab5b05563f4a6c428b Start: Sa, 13 Apr 2019 10:52:00 ,Ende: Sa, 13 Apr 2019 10:52:00 | Start: Sa, 13 Apr 2019 10:52:00
Ende: Sa, 13 Apr 2019 10:52:00
]]>
news-130Rodenstein Kreuzweghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=130&cHash=d2d6e2e2c03feee6a41f04424e7160a0 Start: Fr, 19 Apr 2019 10:53:00 ,Ende: Fr, 19 Apr 2019 10:53:00 | Start: Fr, 19 Apr 2019 10:53:00
Ende: Fr, 19 Apr 2019 10:53:00
]]>
news-131Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=131&cHash=0cfecb44d32157dba2e5685ede5344f4 Start: So, 28 Apr 2019 10:54:00 ,Ende: So, 28 Apr 2019 10:54:00 | Start: So, 28 Apr 2019 10:54:00
Ende: So, 28 Apr 2019 10:54:00
]]>
news-125Patronatsfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=125&cHash=851ff5260f3a0d97dec3c75550c927d2 Start: Mi, 01 Mai 2019 10:49:00 ,Ende: Mi, 01 Mai 2019 10:49:00 | Start: Mi, 01 Mai 2019 10:49:00
Ende: Mi, 01 Mai 2019 10:49:00
]]>
news-132Walberlafesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=132&cHash=86c7adbe41d4af54226167221df5d44c Start: Fr, 03 Mai 2019 00:00:00 ,Ende: Sa, 04 Mai 2019 00:00:00 | Start: Fr, 03 Mai 2019 00:00:00
Ende: Sa, 04 Mai 2019 00:00:00
]]>
news-133Jubelkommunionhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=133&cHash=d78aba4f142e0ca8ef505106fd33d61d Start: Sa, 11 Mai 2019 11:04:00 ,Ende: Sa, 11 Mai 2019 11:04:00 | Start: Sa, 11 Mai 2019 11:04:00
Ende: Sa, 11 Mai 2019 11:04:00
]]>
news-134Muttertagsfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=134&cHash=c70d4b7807619477fa104e85cc7579cd Start: Mo, 13 Mai 2019 11:11:00 ,Ende: Mo, 13 Mai 2019 11:11:00 | Start: Mo, 13 Mai 2019 11:11:00
Ende: Mo, 13 Mai 2019 11:11:00
]]>
news-135Kindergartenfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=135&cHash=76f9bb8c0fd78a2094a25388908f7962 Start: Sa, 18 Mai 2019 11:12:00 ,Ende: Sa, 18 Mai 2019 11:12:00 | Start: Sa, 18 Mai 2019 11:12:00
Ende: Sa, 18 Mai 2019 11:12:00
]]>
news-136Weißer Sonntaghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=136&cHash=535b718909c43d8004cec4aa05ea2151 Start: So, 19 Mai 2019 11:13:00 ,Ende: So, 19 Mai 2019 11:13:00 | Start: So, 19 Mai 2019 11:13:00
Ende: So, 19 Mai 2019 11:13:00
]]>
news-137Sommerfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=137&cHash=59ba1fa268be8ee449e964da1e758ac1 Start: So, 26 Mai 2019 11:14:00 ,Ende: So, 26 Mai 2019 11:14:00 | Start: So, 26 Mai 2019 11:14:00
Ende: So, 26 Mai 2019 11:14:00
]]>
news-138Sternwallfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=138&cHash=2386bb005ddb5454ec12688fe8f24858 Start: So, 26 Mai 2019 11:16:00 ,Ende: So, 26 Mai 2019 11:16:00 | Start: So, 26 Mai 2019 11:16:00
Ende: So, 26 Mai 2019 11:16:00
]]>
news-139Rodensteinfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=139&cHash=a34d9e03fb18922400f1e4b6056accf3 Start: Mo, 10 Jun 2019 11:53:00 ,Ende: Mo, 10 Jun 2019 11:53:00 | Start: Mo, 10 Jun 2019 11:53:00
Ende: Mo, 10 Jun 2019 11:53:00
]]>
news-140Zeltlagerhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=140&cHash=38ab046fc0338e4b908e8ba10a8cbe76 Start: Di, 18 Jun 2019 00:00:00 ,Ende: So, 23 Jun 2019 11:57:00 | Start: Di, 18 Jun 2019 00:00:00
Ende: So, 23 Jun 2019 11:57:00
]]>
news-141Schützenfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=141&cHash=3beccb29a91008fb6cc8db66d1af3b8b Start: Do, 20 Jun 2019 13:45:00 ,Ende: Do, 20 Jun 2019 13:45:00 | Start: Do, 20 Jun 2019 13:45:00
Ende: Do, 20 Jun 2019 13:45:00
]]>
news-142Johannisfeuerhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=142&cHash=9eef1efe37c25b8df92adfe11654d62d Start: Fr, 21 Jun 2019 13:46:00 ,Ende: Fr, 21 Jun 2019 13:46:00 | Start: Fr, 21 Jun 2019 13:46:00
Ende: Fr, 21 Jun 2019 13:46:00
]]>
news-143Tagesfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=143&cHash=d0499b814972737a02693f56ec9942ec Start: Sa, 22 Jun 2019 13:47:00 ,Ende: Sa, 22 Jun 2019 13:47:00 | Start: Sa, 22 Jun 2019 13:47:00
Ende: Sa, 22 Jun 2019 13:47:00
]]>
news-144Fronleichnamsprozessionhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=144&cHash=a6b58741d1c033701494213efb78bdf9 Start: So, 23 Jun 2019 13:48:00 ,Ende: So, 23 Jun 2019 13:48:00 | Fronleichnamsprozession mit Frühschoppen Start: So, 23 Jun 2019 13:48:00
Ende: So, 23 Jun 2019 13:48:00
Fronleichnamsprozession mit Frühschoppen ]]>
news-145Hagelfeuerhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=145&cHash=67ef2cb19baf51c9fc32fc8c69909683 Start: Do, 27 Jun 2019 13:49:00 ,Ende: Do, 27 Jun 2019 13:49:00 | Start: Do, 27 Jun 2019 13:49:00
Ende: Do, 27 Jun 2019 13:49:00
]]>
news-146Johannisfeuer Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=146&cHash=646abe6e1d29184e703e40cff30ec063 Start: Fr, 28 Jun 2019 13:49:00 ,Ende: Fr, 28 Jun 2019 13:49:00 | Start: Fr, 28 Jun 2019 13:49:00
Ende: Fr, 28 Jun 2019 13:49:00
]]>
news-147Hoffesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=147&cHash=e563ce4ccce910dcf664a8be6232a7c7 Start: Sa, 29 Jun 2019 13:50:00 ,Ende: Sa, 29 Jun 2019 13:50:00 | Start: Sa, 29 Jun 2019 13:50:00
Ende: Sa, 29 Jun 2019 13:50:00
]]>
news-148Fischgrillenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=148&cHash=5a952fed7bf3359daff967a44ca7d432 Start: Sa, 29 Jun 2019 13:51:00 ,Ende: Sa, 29 Jun 2019 13:51:00 | Start: Sa, 29 Jun 2019 13:51:00
Ende: Sa, 29 Jun 2019 13:51:00
]]>
news-149Gedenkgottesdiensthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=149&cHash=a45d70492a94345860a0cd7712c09b49 Start: Sa, 29 Jun 2019 13:52:00 ,Ende: Sa, 29 Jun 2019 13:52:00 | Start: Sa, 29 Jun 2019 13:52:00
Ende: Sa, 29 Jun 2019 13:52:00
]]>
news-150Johannifrühschoppenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=150&cHash=288c7b2d7f98f13b8dd5a413aa7d07ee Start: So, 30 Jun 2019 13:54:00 ,Ende: So, 30 Jun 2019 13:54:00 | Start: So, 30 Jun 2019 13:54:00
Ende: So, 30 Jun 2019 13:54:00
]]>
news-151Wanderung ums Dorfhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=151&cHash=3df1c741e014a7862a12803cf0befc2d Start: So, 30 Jun 2019 13:55:00 ,Ende: So, 30 Jun 2019 13:55:00 | Start: So, 30 Jun 2019 13:55:00
Ende: So, 30 Jun 2019 13:55:00
]]>
news-152Seniorenfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=152&cHash=b0823702dddb836892edfef50223597a Start: Mi, 03 Jul 2019 13:55:00 ,Ende: Mi, 03 Jul 2019 13:55:00 | Start: Mi, 03 Jul 2019 13:55:00
Ende: Mi, 03 Jul 2019 13:55:00
]]>
news-153Sommerfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=153&cHash=8ad9000203a82807f9ecc0d583f35b40 Start: So, 07 Jul 2019 14:39:00 ,Ende: So, 07 Jul 2019 14:39:00 | Start: So, 07 Jul 2019 14:39:00
Ende: So, 07 Jul 2019 14:39:00
]]>
news-154Schmetterlingswanderunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=154&cHash=f5883f17cfe42c75c0690a395c015131 Start: So, 07 Jul 2019 14:40:00 ,Ende: So, 07 Jul 2019 14:40:00 | Start: So, 07 Jul 2019 14:40:00
Ende: So, 07 Jul 2019 14:40:00
]]>
news-155Sommerfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=155&cHash=6b3d70592a0894c855f926a3ffb52739 Start: Sa, 13 Jul 2019 14:41:00 ,Ende: So, 14 Jul 2019 00:00:00 | Start: Sa, 13 Jul 2019 14:41:00
Ende: So, 14 Jul 2019 00:00:00
]]>
news-156Radtourhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=156&cHash=9366d3719a34fd225cd59be06088cec5 Start: So, 14 Jul 2019 14:42:00 ,Ende: So, 14 Jul 2019 14:42:00 | Start: So, 14 Jul 2019 14:42:00
Ende: So, 14 Jul 2019 14:42:00
]]>
news-157Dorf Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=157&cHash=0f12234e5d1d37fba635b06539cdff66 Start: So, 21 Jul 2019 14:43:00 ,Ende: So, 21 Jul 2019 14:43:00 | Dorf Schlaifhausen auf Reisen Start: So, 21 Jul 2019 14:43:00
Ende: So, 21 Jul 2019 14:43:00
Dorf Schlaifhausen auf Reisen ]]>
news-158Pfarrfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=158&cHash=5bb4fb9f50e597951d6538bdb567059e Start: Mo, 22 Jul 2019 14:44:00 ,Ende: Sa, 27 Jul 2019 14:44:00 | Pfarrfahrt nach Österreich Start: Mo, 22 Jul 2019 14:44:00
Ende: Sa, 27 Jul 2019 14:44:00
Pfarrfahrt nach Österreich ]]>
news-159Annawallfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=159&cHash=504eb8124a1bcbaa22ccc150bb76ed4f Start: Di, 23 Jul 2019 14:45:00 ,Ende: Di, 23 Jul 2019 14:45:00 | Start: Di, 23 Jul 2019 14:45:00
Ende: Di, 23 Jul 2019 14:45:00
]]>
news-160Haxen aus dem Backofenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=160&cHash=196e76edf61c545102513cfb5f5858ed Start: Sa, 10 Aug 2019 14:46:00 ,Ende: Sa, 10 Aug 2019 14:46:00 | Start: Sa, 10 Aug 2019 14:46:00
Ende: Sa, 10 Aug 2019 14:46:00
]]>
news-161Grillfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=161&cHash=4787fb36e51a879710361d2bc2f97e89 Start: So, 11 Aug 2019 14:47:00 ,Ende: So, 11 Aug 2019 14:47:00 | Start: So, 11 Aug 2019 14:47:00
Ende: So, 11 Aug 2019 14:47:00
]]>
news-162Kirchweih Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=162&cHash=b44f9e3fec48cf8d8cad943b9b573e5d Start: Fr, 16 Aug 2019 15:00:00 ,Ende: Mo, 19 Aug 2019 15:00:00 | Start: Fr, 16 Aug 2019 15:00:00
Ende: Mo, 19 Aug 2019 15:00:00
]]>
news-163Baumaufstellenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=163&cHash=cdacc9a5c5ce85883951f8ac3ec3c5de Start: Sa, 17 Aug 2019 15:01:00 ,Ende: Sa, 17 Aug 2019 15:01:00 | Aufstellen des Kerwa Baumes anlässlich der Kirchweih Schlaifhausen. Start: Sa, 17 Aug 2019 15:01:00
Ende: Sa, 17 Aug 2019 15:01:00
Aufstellen des Kerwa Baumes anlässlich der Kirchweih Schlaifhausen. ]]>
news-164Tag der Feuerwehrhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=164&cHash=6b6733055ea0b20312c945f6735fea9e Start: So, 01 Sep 2019 15:02:00 ,Ende: So, 01 Sep 2019 15:02:00 | Start: So, 01 Sep 2019 15:02:00
Ende: So, 01 Sep 2019 15:02:00
]]>
news-165Gößweinsteinwallfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=165&cHash=1443740980d00b6324c0a0219c4e6ab8 Start: Sa, 07 Sep 2019 15:02:00 ,Ende: Sa, 07 Sep 2019 15:02:00 | Start: Sa, 07 Sep 2019 15:02:00
Ende: Sa, 07 Sep 2019 15:02:00
]]>
news-166Herbstwanderunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=166&cHash=30bd23212e097571fa893316c1776ae1 Start: So, 08 Sep 2019 15:03:00 ,Ende: So, 08 Sep 2019 15:03:00 | Start: So, 08 Sep 2019 15:03:00
Ende: So, 08 Sep 2019 15:03:00
]]>
news-167Patronatsfest Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=167&cHash=eee77d30ef91bf9ea643f7502fe53835 Start: So, 08 Sep 2019 15:04:00 ,Ende: So, 08 Sep 2019 15:04:00 | Start: So, 08 Sep 2019 15:04:00
Ende: So, 08 Sep 2019 15:04:00
]]>
news-168Patronatsfest Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=168&cHash=d68893131e9c4f3c8f31b7d6e4a392a2 Start: So, 15 Sep 2019 15:05:00 ,Ende: So, 15 Sep 2019 15:05:00 | Start: So, 15 Sep 2019 15:05:00
Ende: So, 15 Sep 2019 15:05:00
]]>
news-169Seniorenfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=169&cHash=8e6e53f99484102cd64d1a38835232be Start: Do, 19 Sep 2019 15:06:00 ,Ende: Do, 19 Sep 2019 15:06:00 | Start: Do, 19 Sep 2019 15:06:00
Ende: Do, 19 Sep 2019 15:06:00
]]>
news-170Kirchweih Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=170&cHash=95545ef2f94d9c5002c39ccffad0a8eb Start: Fr, 20 Sep 2019 15:07:00 ,Ende: Mo, 23 Sep 2019 15:07:00 | Start: Fr, 20 Sep 2019 15:07:00
Ende: Mo, 23 Sep 2019 15:07:00
]]>
news-171Vereinsausflughttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=171&cHash=023188bd495873e6485f78ed1bb9e5e3 Start: Sa, 21 Sep 2019 15:08:00 ,Ende: Sa, 21 Sep 2019 15:08:00 | Start: Sa, 21 Sep 2019 15:08:00
Ende: Sa, 21 Sep 2019 15:08:00
]]>
news-172Vogelexkursionhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=172&cHash=7f10fe4f63be67bdbe8296adfeb5102c Start: So, 29 Sep 2019 15:08:00 ,Ende: So, 29 Sep 2019 15:08:00 | Start: So, 29 Sep 2019 15:08:00
Ende: So, 29 Sep 2019 15:08:00
]]>
news-173Herbstwanderunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=173&cHash=22338c5e82fc4f765694746703485eb6 Start: Do, 03 Okt 2019 15:11:00 ,Ende: Do, 03 Okt 2019 15:11:00 | Start: Do, 03 Okt 2019 15:11:00
Ende: Do, 03 Okt 2019 15:11:00
]]>
news-174Weißwurstfrühschoppenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=174&cHash=560cf02e078c51349c4a257693164d5a Start: Do, 03 Okt 2019 15:11:00 ,Ende: Do, 03 Okt 2019 15:11:00 | Start: Do, 03 Okt 2019 15:11:00
Ende: Do, 03 Okt 2019 15:11:00
]]>
news-175Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=175&cHash=837d275dd808f83bd557d8d8800eef63 Start: So, 06 Okt 2019 15:12:00 ,Ende: So, 06 Okt 2019 15:12:00 | Start: So, 06 Okt 2019 15:12:00
Ende: So, 06 Okt 2019 15:12:00
]]>
news-176Halbtagesfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=176&cHash=3ece2e57fc6e7151e6ed096d4348d61c Start: Mi, 09 Okt 2019 15:13:00 ,Ende: Mi, 09 Okt 2019 15:13:00 | Start: Mi, 09 Okt 2019 15:13:00
Ende: Mi, 09 Okt 2019 15:13:00
]]>
news-177Wirtshaussingenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=177&cHash=e79d4bd3378669e98cd289b3921ffad1 Start: Sa, 12 Okt 2019 15:14:00 ,Ende: Sa, 12 Okt 2019 15:14:00 | Start: Sa, 12 Okt 2019 15:14:00
Ende: Sa, 12 Okt 2019 15:14:00
]]>
news-178Tag der Brennereihttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=178&cHash=a6469ae5a7e71037581cc0b3d0a7e7a7 Start: So, 20 Okt 2019 15:14:00 ,Ende: So, 20 Okt 2019 15:14:00 | Start: So, 20 Okt 2019 15:14:00
Ende: So, 20 Okt 2019 15:14:00
]]>
news-179Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=179&cHash=b4f45961130d3ca027f3f0fc8448c952 Start: So, 20 Okt 2019 15:15:00 ,Ende: So, 20 Okt 2019 15:15:00 | Start: So, 20 Okt 2019 15:15:00
Ende: So, 20 Okt 2019 15:15:00
]]>
news-180Geburtstagskaffeehttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=180&cHash=ae78851b08bcf7d1b7ac5befdf8983ee Start: Mi, 23 Okt 2019 15:16:00 ,Ende: Mi, 23 Okt 2019 15:16:00 | Start: Mi, 23 Okt 2019 15:16:00
Ende: Mi, 23 Okt 2019 15:16:00
]]>
news-181Siedlerabendhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=181&cHash=c43f3d43c2dfc4ecf4ce1a799df68421 Start: So, 27 Okt 2019 15:16:00 ,Ende: So, 27 Okt 2019 15:16:00 | Start: So, 27 Okt 2019 15:16:00
Ende: So, 27 Okt 2019 15:16:00
]]>
news-182Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=182&cHash=dc7b0f74265fb9ad7ea505073f597e3f Start: Sa, 02 Nov 2019 15:18:00 ,Ende: Sa, 02 Nov 2019 15:18:00 | Start: Sa, 02 Nov 2019 15:18:00
Ende: Sa, 02 Nov 2019 15:18:00
]]>
news-183Sonntagskaffeehttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=183&cHash=d740c3c02a5f46b90ac937b3ae623984 Start: So, 03 Nov 2019 15:19:00 ,Ende: So, 03 Nov 2019 15:19:00 | Start: So, 03 Nov 2019 15:19:00
Ende: So, 03 Nov 2019 15:19:00
]]>
news-184Martinsumzughttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=184&cHash=4938ba615f076cac35f44f0bc7a5c6dd Start: Fr, 08 Nov 2019 15:19:00 ,Ende: Fr, 08 Nov 2019 15:19:00 | Start: Fr, 08 Nov 2019 15:19:00
Ende: Fr, 08 Nov 2019 15:19:00
]]>
news-185Seniorennachmittaghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=185&cHash=9301edd9889f3f0dd3f57ae5daca7737 Start: Sa, 09 Nov 2019 15:20:00 ,Ende: Sa, 09 Nov 2019 15:20:00 | Start: Sa, 09 Nov 2019 15:20:00
Ende: Sa, 09 Nov 2019 15:20:00
]]>
news-186Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=186&cHash=03b3157809ad3bd9ab33d621f32111f7 Start: Sa, 09 Nov 2019 15:20:00 ,Ende: Sa, 09 Nov 2019 15:20:00 | Start: Sa, 09 Nov 2019 15:20:00
Ende: Sa, 09 Nov 2019 15:20:00
]]>
news-187Schinkenessenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=187&cHash=a10c79af26b64fd47a116f1f53013ad8 Start: So, 10 Nov 2019 15:21:00 ,Ende: So, 10 Nov 2019 15:21:00 | Start: So, 10 Nov 2019 15:21:00
Ende: So, 10 Nov 2019 15:21:00
]]>
news-188Volkstrauertag in Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=188&cHash=f2df93cf284fcf2dbf5d0d78f17eec76 Start: So, 17 Nov 2019 15:22:00 ,Ende: So, 17 Nov 2019 15:22:00 | Start: So, 17 Nov 2019 15:22:00
Ende: So, 17 Nov 2019 15:22:00
]]>
news-189Generalversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=189&cHash=69d267baaf04152a94a226ba04d61665 Start: Fr, 22 Nov 2019 15:24:00 ,Ende: Fr, 22 Nov 2019 15:24:00 | Start: Fr, 22 Nov 2019 15:24:00
Ende: Fr, 22 Nov 2019 15:24:00
]]>
news-190Generalversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=190&cHash=cefcf2eb0385ea21427844b753094d06 Start: So, 24 Nov 2019 15:25:00 ,Ende: So, 24 Nov 2019 15:25:00 | Start: So, 24 Nov 2019 15:25:00
Ende: So, 24 Nov 2019 15:25:00
]]>
news-191Nikolausfeierhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=191&cHash=8b79e44910508420201ae91d4bf7212a Start: Fr, 29 Nov 2019 15:26:00 ,Ende: Fr, 29 Nov 2019 15:26:00 | Start: Fr, 29 Nov 2019 15:26:00
Ende: Fr, 29 Nov 2019 15:26:00
]]>
news-192Adventsfeierhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=192&cHash=d2eff9e7eefa631d25d968aaa88dd3fe Start: Sa, 30 Nov 2019 15:27:00 ,Ende: Sa, 30 Nov 2019 15:27:00 | Start: Sa, 30 Nov 2019 15:27:00
Ende: Sa, 30 Nov 2019 15:27:00
]]>
news-193Busfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=193&cHash=de5474f107ac81347906ffc2bb212dbe Start: Sa, 30 Nov 2019 15:42:00 ,Ende: Sa, 30 Nov 2019 15:42:00 | Start: Sa, 30 Nov 2019 15:42:00
Ende: Sa, 30 Nov 2019 15:42:00
]]>
news-194Seniorenadventhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=194&cHash=be7acafe89ee87ec4149804895e4eb7c Start: Di, 03 Dez 2019 15:43:00 ,Ende: Di, 03 Dez 2019 15:43:00 | Start: Di, 03 Dez 2019 15:43:00
Ende: Di, 03 Dez 2019 15:43:00
]]>
news-195Weihnachtsfeierhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=195&cHash=90e1d1d0926ba9dfd93f45e3a4aa8f97 Start: Sa, 07 Dez 2019 15:43:00 ,Ende: Sa, 07 Dez 2019 15:43:00 | Start: Sa, 07 Dez 2019 15:43:00
Ende: Sa, 07 Dez 2019 15:43:00
]]>
news-197Tag der ewigen Anbetunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=197&cHash=d9fc9d6884deeb17022471a47bef2744 Start: So, 08 Dez 2019 16:31:00 ,Ende: So, 08 Dez 2019 16:31:00 | Start: So, 08 Dez 2019 16:31:00
Ende: So, 08 Dez 2019 16:31:00
]]>
news-198Weihnachtsfeierhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=198&cHash=8059077e24ebe1ede3b00776e5351020 Start: Sa, 14 Dez 2019 16:33:00 ,Ende: Sa, 14 Dez 2019 16:33:00 | Start: Sa, 14 Dez 2019 16:33:00
Ende: Sa, 14 Dez 2019 16:33:00
]]>
news-199Vorweihnachtliches Konzerthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=199&cHash=56af0dff71c250e6365cee074ddc0955 Start: So, 15 Dez 2019 16:33:00 ,Ende: So, 15 Dez 2019 16:33:00 | Start: So, 15 Dez 2019 16:33:00
Ende: So, 15 Dez 2019 16:33:00
]]>
news-200Weihnachtsfeierhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=200&cHash=c95781b01ab9c5bc13d73e5b814c7ee5 Start: So, 15 Dez 2019 16:34:00 ,Ende: So, 15 Dez 2019 16:34:00 | Start: So, 15 Dez 2019 16:34:00
Ende: So, 15 Dez 2019 16:34:00
]]>
news-201Frühschoppenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=201&cHash=00b0f93321e28e00e00f5f5d75b1c1a0 Start: Mi, 25 Dez 2019 16:35:00 ,Ende: Mi, 25 Dez 2019 16:35:00 | Start: Mi, 25 Dez 2019 16:35:00
Ende: Mi, 25 Dez 2019 16:35:00
]]>
news-202Jahresabschlusshttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=202&cHash=e6844346eac582614e6108747340674d Start: Fr, 27 Dez 2019 16:38:00 ,Ende: Fr, 27 Dez 2019 16:38:00 | Start: Fr, 27 Dez 2019 16:38:00
Ende: Fr, 27 Dez 2019 16:38:00
]]>
news-203Schlachtschüsselhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=203&cHash=c0a52a590c0e228bcd63f422f8e46fed Start: Fr, 27 Dez 2019 16:39:00 ,Ende: Fr, 27 Dez 2019 16:39:00 | Start: Fr, 27 Dez 2019 16:39:00
Ende: Fr, 27 Dez 2019 16:39:00
]]>
news-204Winterwanderunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=204&cHash=37567b7dd9e2ca60e1b73a5b60635ed0 Start: Sa, 28 Dez 2019 16:39:00 ,Ende: Sa, 28 Dez 2019 16:39:00 | Start: Sa, 28 Dez 2019 16:39:00
Ende: Sa, 28 Dez 2019 16:39:00
]]>
news-205Winterwanderung Kriegerverein Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=205&cHash=48a8e3e1d392ee018285aa69d37e50bf Start: Sa, 28 Dez 2019 16:40:00 ,Ende: Sa, 28 Dez 2019 16:40:00 | Start: Sa, 28 Dez 2019 16:40:00
Ende: Sa, 28 Dez 2019 16:40:00
]]>
news-206Jahresabschlusshttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=206&cHash=1457028147581fa6b6cd7902ba437f7d Start: Sa, 28 Dez 2019 16:45:00 ,Ende: Sa, 28 Dez 2019 16:45:00 | Start: Sa, 28 Dez 2019 16:45:00
Ende: Sa, 28 Dez 2019 16:45:00
]]>
news-1011Frühschoppen und Jahreshauptversammlunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1011&cHash=e1989b1973e1a210eb942eea52afc961 Start: So, 07 Mär 2021 08:40:00 ,Ende: So, 07 Mär 2021 08:40:00 | ABGESAGT ! Start: So, 07 Mär 2021 08:40:00
Ende: So, 07 Mär 2021 08:40:00
ABGESAGT ! ]]>
Wiesenthau
news-1012Generalversammlung Glockenclub Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1012&cHash=27252574f54c369558a372b2dd4006d5 Start: So, 14 Mär 2021 08:42:00 ,Ende: So, 14 Mär 2021 08:42:00 | Start: So, 14 Mär 2021 08:42:00
Ende: So, 14 Mär 2021 08:42:00
]]>
Wiesenthau
news-1013Schuleinschreibunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1013&cHash=cd804e3a08bfed53ff10596d5ae872a2 Start: Sa, 20 Mär 2021 08:44:00 ,Ende: Sa, 20 Mär 2021 08:44:00 | Start: Sa, 20 Mär 2021 08:44:00
Ende: Sa, 20 Mär 2021 08:44:00
]]>
Wiesenthau
news-1014Generalversammlung 1. FCN Fanclub Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1014&cHash=d9eb6367a4c3446da2c46c74f708d380 Start: Sa, 20 Mär 2021 08:46:00 ,Ende: Sa, 20 Mär 2021 08:46:00 | ABGESAGT ! Start: Sa, 20 Mär 2021 08:46:00
Ende: Sa, 20 Mär 2021 08:46:00
ABGESAGT ! ]]>
Wiesenthau
news-128Schafkopfrennenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=128&cHash=e2b1ffee04c4506fc30b48dd6d6887f7 Start: Fr, 26 Mär 2021 10:51:00 ,Ende: Fr, 26 Mär 2021 10:51:00 | ABGESAGT ! Start: Fr, 26 Mär 2021 10:51:00
Ende: Fr, 26 Mär 2021 10:51:00
ABGESAGT ! ]]>
Wiesenthau
news-624Jubelkommunionhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=624&cHash=6e092120f81228770abc3c5e9132c038 Start: Sa, 17 Apr 2021 14:52:00 ,Ende: Sa, 17 Apr 2021 14:52:00 | Start: Sa, 17 Apr 2021 14:52:00
Ende: Sa, 17 Apr 2021 14:52:00
]]>
Wiesenthau
news-1015Finalschießenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1015&cHash=9a81038ca38e106b61feea6d9d0e214c Start: Fr, 23 Apr 2021 08:51:00 ,Ende: Fr, 23 Apr 2021 08:51:00 | (oder 22.10.2021) Start: Fr, 23 Apr 2021 08:51:00
Ende: Fr, 23 Apr 2021 08:51:00
(oder 22.10.2021) ]]>
Wiesenthau
news-1016Erstkommunionhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1016&cHash=dac5699b239fefc9ed025a32e69221ec Start: So, 25 Apr 2021 08:54:00 ,Ende: So, 25 Apr 2021 08:54:00 | Start: So, 25 Apr 2021 08:54:00
Ende: So, 25 Apr 2021 08:54:00
]]>
Wiesenthau
news-1017Nachholtermin der Pfarrfahrt 2020 nach Südfrankreich mit Lourdeshttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1017&cHash=acf4edc04fca816b4b823d9b88adb7f6 Start: Di, 27 Apr 2021 08:57:00 ,Ende: Di, 04 Mai 2021 08:57:00 | Start: Di, 27 Apr 2021 08:57:00
Ende: Di, 04 Mai 2021 08:57:00
]]>
Wiesenthau
news-1018Frauenfrühstück in Pinzberghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1018&cHash=2c126f1b6542ece6dd03d3e0fcd48f22 Start: Do, 29 Apr 2021 09:42:00 ,Ende: Do, 29 Apr 2021 09:42:00 | Start: Do, 29 Apr 2021 09:42:00
Ende: Do, 29 Apr 2021 09:42:00
]]>
Wiesenthau
news-627Walberlafesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=627&cHash=e0bd1a5ef2a9aded16d963bfe9d3540a Start: Fr, 30 Apr 2021 15:03:00 ,Ende: Sa, 01 Mai 2021 15:03:00 | Start: Fr, 30 Apr 2021 15:03:00
Ende: Sa, 01 Mai 2021 15:03:00
]]>
Wiesenthau
news-626Patronatsfest Kapelle Walberlahttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=626&cHash=19f6f61efe12eb005e359ec8df1e4327 Start: Sa, 01 Mai 2021 15:02:00 ,Ende: Sa, 01 Mai 2021 15:02:00 | Start: Sa, 01 Mai 2021 15:02:00
Ende: Sa, 01 Mai 2021 15:02:00
]]>
Wiesenthau
news-1019Überraschungs-Muttertagsfahrthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1019&cHash=1afe6990782647625c3c65d158812f80 Start: Di, 11 Mai 2021 09:52:00 ,Ende: Di, 11 Mai 2021 09:52:00 | Start: Di, 11 Mai 2021 09:52:00
Ende: Di, 11 Mai 2021 09:52:00
]]>
Wiesenthau
news-635Grillfest - Glockenclub Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=635&cHash=c2bb752946a03cdd0c1b7d902483e594 Start: Sa, 15 Mai 2021 15:21:00 ,Ende: Sa, 15 Mai 2021 15:21:00 | Start: Sa, 15 Mai 2021 15:21:00
Ende: Sa, 15 Mai 2021 15:21:00
]]>
Wiesenthau
news-1020Einweihung - Kita Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1020&cHash=7a23ce60f418753a4ceb6d518bd34b64 Start: So, 16 Mai 2021 09:56:00 ,Ende: So, 16 Mai 2021 09:56:00 | Start: So, 16 Mai 2021 09:56:00
Ende: So, 16 Mai 2021 09:56:00
]]>
Wiesenthau
news-1021Geburtstagskaffee der Jubilare beider Pfarrgemeinden Wiesenthau/Pinzberghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1021&cHash=c58ec92caf35eafded27d4ee4ec59a00 Start: Di, 18 Mai 2021 10:01:00 ,Ende: Di, 18 Mai 2021 10:01:00 | Start: Di, 18 Mai 2021 10:01:00
Ende: Di, 18 Mai 2021 10:01:00
]]>
Wiesenthau
news-636Rodensteinfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=636&cHash=20dea592e7bfcea46ade244b9e017f9b Start: Mo, 24 Mai 2021 15:23:00 ,Ende: Mo, 24 Mai 2021 15:23:00 | Start: Mo, 24 Mai 2021 15:23:00
Ende: Mo, 24 Mai 2021 15:23:00
]]>
Wiesenthau
news-1022Maiandacht u. Seniorenkaffee beider Pfarrgemeinden an der Marienkapelle Pinzberghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1022&cHash=5d764c4597fdf570de95b3a5872216d9 Start: Di, 25 Mai 2021 10:26:00 ,Ende: Di, 25 Mai 2021 10:26:00 | Start: Di, 25 Mai 2021 10:26:00
Ende: Di, 25 Mai 2021 10:26:00
]]>
Wiesenthau
news-1023Fronleichnam mit Frühschoppenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1023&cHash=41f5e78d613df25bfdcfd5e748545c04 Start: So, 06 Jun 2021 10:28:00 ,Ende: So, 06 Jun 2021 10:28:00 | Start: So, 06 Jun 2021 10:28:00
Ende: So, 06 Jun 2021 10:28:00
]]>
Wiesenthau
news-1024Zeltenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1024&cHash=10b803458aea1d1da45468da868b8c5d Start: Di, 08 Jun 2021 10:30:00 ,Ende: So, 13 Jun 2021 10:30:00 | Start: Di, 08 Jun 2021 10:30:00
Ende: So, 13 Jun 2021 10:30:00
]]>
Wiesenthau
news-1025Sommerfest - SV Andreas Hofer Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1025&cHash=8743eee6f3e40fa4c8418f843d15eb86 Start: So, 13 Jun 2021 10:32:00 ,Ende: So, 13 Jun 2021 10:32:00 | Start: So, 13 Jun 2021 10:32:00
Ende: So, 13 Jun 2021 10:32:00
]]>
Wiesenthau
news-642Fischgrillenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=642&cHash=ab544ecff362d3d170cd70b205386eab Start: Sa, 19 Jun 2021 15:34:00 ,Ende: Sa, 19 Jun 2021 15:34:00 | Start: Sa, 19 Jun 2021 15:34:00
Ende: Sa, 19 Jun 2021 15:34:00
]]>
Wiesenthau
news-1026Johannesfeuer für ehrenamtl. Mitarbeiter beider Pfarrgemeindenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1026&cHash=ac85799f2cfdf737d92b0ba03af4c9fe Start: Di, 22 Jun 2021 10:36:00 ,Ende: Di, 22 Jun 2021 10:36:00 | Start: Di, 22 Jun 2021 10:36:00
Ende: Di, 22 Jun 2021 10:36:00
]]>
Wiesenthau
news-1027Johanni-Gottesdiensthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1027&cHash=792787383063f007bc98687963040d41 Start: Sa, 26 Jun 2021 10:38:00 ,Ende: Sa, 26 Jun 2021 10:38:00 | Start: Sa, 26 Jun 2021 10:38:00
Ende: Sa, 26 Jun 2021 10:38:00
]]>
Wiesenthau
news-1028Johannifrühschoppenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1028&cHash=6046685d86bf09f80da93971d98e5ff8 Start: So, 27 Jun 2021 10:39:00 ,Ende: So, 27 Jun 2021 10:39:00 | Start: So, 27 Jun 2021 10:39:00
Ende: So, 27 Jun 2021 10:39:00
]]>
Wiesenthau
news-1029Siedlerfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1029&cHash=76c63c0faa8258e588aefa618bc578d5 Start: So, 04 Jul 2021 10:42:00 ,Ende: So, 04 Jul 2021 10:42:00 | Start: So, 04 Jul 2021 10:42:00
Ende: So, 04 Jul 2021 10:42:00
]]>
Wiesenthau
news-1030Sommerfest - DJK-FC Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1030&cHash=584b1c7a2b8fa3d24e0bebc9244a943d Start: Fr, 09 Jul 2021 10:43:00 ,Ende: So, 11 Jul 2021 10:43:00 | Start: Fr, 09 Jul 2021 10:43:00
Ende: So, 11 Jul 2021 10:43:00
]]>
Wiesenthau
news-1031Theaterfahrt auf die Luisenburg "Der Name der Rose"https://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1031&cHash=df6db2fd3fbed1c0f97eae1f1da398f5 Start: So, 18 Jul 2021 10:45:00 ,Ende: So, 18 Jul 2021 10:45:00 | Start: So, 18 Jul 2021 10:45:00
Ende: So, 18 Jul 2021 10:45:00
]]>
Wiesenthau
news-1032Mini-Ferienfreizeit nach Assisi oder nach Trier und in die Eifelhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1032&cHash=db358b2972a4f262b860423e40c44402 Start: Mo, 02 Aug 2021 10:46:00 ,Ende: Fr, 06 Aug 2021 10:46:00 | Start: Mo, 02 Aug 2021 10:46:00
Ende: Fr, 06 Aug 2021 10:46:00
]]>
Wiesenthau
news-1033Haxenessenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1033&cHash=5d24d9ee6b365956cbf07c3f19c13d09 Start: Sa, 07 Aug 2021 10:48:00 ,Ende: Sa, 07 Aug 2021 10:48:00 | Start: Sa, 07 Aug 2021 10:48:00
Ende: Sa, 07 Aug 2021 10:48:00
]]>
Wiesenthau
news-1034Seniorennachmittag mit Besuch im Sinnesgarten in Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1034&cHash=1596fb18789b2d6a088b6e61626ee87f Start: Di, 10 Aug 2021 10:49:00 ,Ende: Di, 10 Aug 2021 10:49:00 | Start: Di, 10 Aug 2021 10:49:00
Ende: Di, 10 Aug 2021 10:49:00
]]>
Wiesenthau
news-1035Grillfest - FFW Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1035&cHash=5c70f375928b7acc15b3d966c23c4be3 Start: Sa, 14 Aug 2021 10:51:00 ,Ende: Sa, 14 Aug 2021 10:51:00 | Start: Sa, 14 Aug 2021 10:51:00
Ende: Sa, 14 Aug 2021 10:51:00
]]>
Wiesenthau
news-1036Gottesdienst/Grillfest - FFW Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1036&cHash=fa9d1fd89c949eb5410b78f573fdbe8e Start: So, 15 Aug 2021 10:53:00 ,Ende: So, 15 Aug 2021 10:53:00 | Start: So, 15 Aug 2021 10:53:00
Ende: So, 15 Aug 2021 10:53:00
]]>
Wiesenthau
news-1037Kirchweih Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1037&cHash=ce9336faaa9250fe1dffa1a3cd0e68ff Start: Fr, 20 Aug 2021 10:54:00 ,Ende: Mo, 23 Aug 2021 00:00:00 | Start: Fr, 20 Aug 2021 10:54:00
Ende: Mo, 23 Aug 2021 00:00:00
]]>
Wiesenthau
news-1038Kinderkirchweihhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1038&cHash=2820987eb4cf1fd8e8752062a9ca9c28 Start: Fr, 20 Aug 2021 10:55:00 ,Ende: Fr, 20 Aug 2021 10:55:00 | Start: Fr, 20 Aug 2021 10:55:00
Ende: Fr, 20 Aug 2021 10:55:00
]]>
Wiesenthau
news-1039Tag der Feuerwehrhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1039&cHash=379a593cbcc5414a08726a7a06eff276 Start: So, 05 Sep 2021 11:02:00 ,Ende: So, 05 Sep 2021 11:02:00 | Start: So, 05 Sep 2021 11:02:00
Ende: So, 05 Sep 2021 11:02:00
]]>
Wiesenthau
news-1040Pfarrwallfahrt Gößweinsteinhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1040&cHash=1991eb002ce816103ef00ec17fb46ee6 Start: Sa, 11 Sep 2021 11:03:00 ,Ende: Sa, 11 Sep 2021 11:03:00 | Start: Sa, 11 Sep 2021 11:03:00
Ende: Sa, 11 Sep 2021 11:03:00
]]>
Wiesenthau
news-658Patronatsfest Kirche Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=658&cHash=2fcee2de78162093961c66293965f55b Start: So, 12 Sep 2021 07:48:00 ,Ende: So, 12 Sep 2021 07:48:00 | Start: So, 12 Sep 2021 07:48:00
Ende: So, 12 Sep 2021 07:48:00
]]>
Wiesenthau
news-1041Herbstausflughttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1041&cHash=ce76966d3ee6bde8e623e795782320f1 Start: So, 12 Sep 2021 11:13:00 ,Ende: So, 12 Sep 2021 11:13:00 | Start: So, 12 Sep 2021 11:13:00
Ende: So, 12 Sep 2021 11:13:00
]]>
Wiesenthau
news-1042Kellerbesuch für die Senioren beider Pfarrgemeindenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1042&cHash=950db8fb1b55bc2366da39bc65ca45e4 Start: Di, 14 Sep 2021 11:16:00 ,Ende: Di, 14 Sep 2021 11:16:00 | Start: Di, 14 Sep 2021 11:16:00
Ende: Di, 14 Sep 2021 11:16:00
]]>
Wiesenthau
news-664Patronatsfest Kirche Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=664&cHash=74cfe77d643868c1a204f62b0fd1b556 Start: So, 19 Sep 2021 10:12:00 ,Ende: So, 19 Sep 2021 10:12:00 | Start: So, 19 Sep 2021 10:12:00
Ende: So, 19 Sep 2021 10:12:00
]]>
Wiesenthau
news-1043Frauenfrühstück in Weingartshttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1043&cHash=5534379b4356a2d64921f461cd9b0030 Start: Do, 23 Sep 2021 11:19:00 ,Ende: Do, 23 Sep 2021 11:19:00 | Start: Do, 23 Sep 2021 11:19:00
Ende: Do, 23 Sep 2021 11:19:00
]]>
Wiesenthau
news-1044Kirchweih Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1044&cHash=8716bf67b7ea70f41cc47639d9ecd202 Start: Fr, 24 Sep 2021 11:20:00 ,Ende: Mo, 27 Sep 2021 11:20:00 | Start: Fr, 24 Sep 2021 11:20:00
Ende: Mo, 27 Sep 2021 11:20:00
]]>
Wiesenthau
news-1045Oktoberfesthttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1045&cHash=c1781a2bd1ca0c58be592320afe264cf Start: Sa, 02 Okt 2021 11:22:00 ,Ende: Sa, 02 Okt 2021 11:22:00 | Start: Sa, 02 Okt 2021 11:22:00
Ende: Sa, 02 Okt 2021 11:22:00
]]>
Wiesenthau
news-1046Frühschoppen - 1. FCN Fanclub Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1046&cHash=2fb7941b94d5ec531cf7c878407f6e8e Start: So, 03 Okt 2021 11:23:00 ,Ende: So, 03 Okt 2021 11:23:00 | Start: So, 03 Okt 2021 11:23:00
Ende: So, 03 Okt 2021 11:23:00
]]>
Wiesenthau
news-1047Herbstwanderunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1047&cHash=c63a77ae4fb427a92a8c2078ba841695 Start: So, 03 Okt 2021 11:24:00 ,Ende: So, 03 Okt 2021 11:24:00 | Start: So, 03 Okt 2021 11:24:00
Ende: So, 03 Okt 2021 11:24:00
]]>
Wiesenthau
news-1048Busfahrt Bayerischer Waldhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1048&cHash=c2b2876df04312cf7e85c98ff64c78c3 Start: Sa, 09 Okt 2021 11:25:00 ,Ende: So, 10 Okt 2021 11:25:00 | Start: Sa, 09 Okt 2021 11:25:00
Ende: So, 10 Okt 2021 11:25:00
]]>
Wiesenthau
news-1049Krankensalbungsgottesdienst u. Seniorenkaffee für beide Pfarrgemeindenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1049&cHash=fdf43d4079647b5bf7093f4852c22c63 Start: Di, 12 Okt 2021 11:27:00 ,Ende: Di, 12 Okt 2021 11:27:00 | Start: Di, 12 Okt 2021 11:27:00
Ende: Di, 12 Okt 2021 11:27:00
]]>
Wiesenthau
news-1050Generalversammlung - Zufriedenheit Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1050&cHash=a7ceab99bc627993f0f4b1d5b9bcab5c Start: So, 17 Okt 2021 11:29:00 ,Ende: So, 17 Okt 2021 11:29:00 | Start: So, 17 Okt 2021 11:29:00
Ende: So, 17 Okt 2021 11:29:00
]]>
Wiesenthau
news-1051Einkehrtag Pallottinerhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1051&cHash=5d71fb5a63f30fd0a867f7c983e25228 Start: Sa, 23 Okt 2021 11:31:00 ,Ende: Sa, 23 Okt 2021 11:31:00 | Start: Sa, 23 Okt 2021 11:31:00
Ende: Sa, 23 Okt 2021 11:31:00
]]>
Wiesenthau
news-688Siedlerabendhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=688&cHash=5569430ee2d046120a64d6872b7c39d3 Start: So, 24 Okt 2021 14:35:00 ,Ende: So, 24 Okt 2021 14:35:00 | Start: So, 24 Okt 2021 14:35:00
Ende: So, 24 Okt 2021 14:35:00
]]>
Wiesenthau
news-1052Geburtstagskaffee der Jubilare beider Pfarrgemeindenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1052&cHash=123671d7878b9ee22b21cceb243b69b1 Start: Di, 26 Okt 2021 11:34:00 ,Ende: Di, 26 Okt 2021 11:34:00 | Start: Di, 26 Okt 2021 11:34:00
Ende: Di, 26 Okt 2021 11:34:00
]]>
Wiesenthau
news-1053Generalversammlung - SV Andreas Hofer Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1053&cHash=4625c44906dcdc8cd3e6b30a585ab589 Start: Sa, 06 Nov 2021 11:35:00 ,Ende: Sa, 06 Nov 2021 11:35:00 | Start: Sa, 06 Nov 2021 11:35:00
Ende: Sa, 06 Nov 2021 11:35:00
]]>
Wiesenthau
news-669Sonntagskaffeehttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=669&cHash=65baaa69d01ddd7914eb641e118f7775 Start: So, 07 Nov 2021 11:59:00 ,Ende: So, 07 Nov 2021 11:59:00 | Start: So, 07 Nov 2021 11:59:00
Ende: So, 07 Nov 2021 11:59:00
]]>
Wiesenthau
news-672Schinkenessenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=672&cHash=f8abc108a1d0bd665ab8d3fd40850842 Start: So, 07 Nov 2021 14:16:00 ,Ende: So, 07 Nov 2021 14:16:00 | Start: So, 07 Nov 2021 14:16:00
Ende: So, 07 Nov 2021 14:16:00
]]>
Wiesenthau
news-1054St. Martinszughttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1054&cHash=35fbe2869c1819ca03ee22771526ef82 Start: Fr, 12 Nov 2021 11:39:00 ,Ende: Fr, 12 Nov 2021 11:39:00 | Start: Fr, 12 Nov 2021 11:39:00
Ende: Fr, 12 Nov 2021 11:39:00
]]>
Wiesenthau
news-1055Jahreshauptversammlung - Verschönerungsverein Schlaifhausen mit Trachtengruppehttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1055&cHash=dd06fd3a671db773980cc34906478398 Start: Fr, 19 Nov 2021 11:41:00 ,Ende: Fr, 19 Nov 2021 11:41:00 | Start: Fr, 19 Nov 2021 11:41:00
Ende: Fr, 19 Nov 2021 11:41:00
]]>
Wiesenthau
news-1056Jahreshauptversammlung - Krieger- und Militärverein Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1056&cHash=f2a42bdd8cdcb4c4704bb148996a7a8d Start: So, 21 Nov 2021 11:42:00 ,Ende: So, 21 Nov 2021 11:42:00 | Start: So, 21 Nov 2021 11:42:00
Ende: So, 21 Nov 2021 11:42:00
]]>
Wiesenthau
news-1057Frauenfrühstück in Leutenbachhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1057&cHash=68e9c835e5d5e81e450a8d3877fb52f9 Start: Do, 25 Nov 2021 11:44:00 ,Ende: Do, 25 Nov 2021 11:44:00 | Start: Do, 25 Nov 2021 11:44:00
Ende: Do, 25 Nov 2021 11:44:00
]]>
Wiesenthau
news-196Karpfenessenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=196&cHash=cad48d577a7db64070466e220825a265 Start: Sa, 04 Dez 2021 16:31:00 ,Ende: Sa, 04 Dez 2021 16:31:00 | Start: Sa, 04 Dez 2021 16:31:00
Ende: Sa, 04 Dez 2021 16:31:00
]]>
Wiesenthau
news-1058Ewige Anbetunghttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1058&cHash=14cec4e9db925e4ea1ca37b8d3f53c24 Start: Mi, 08 Dez 2021 11:46:00 ,Ende: Mi, 08 Dez 2021 11:46:00 | Start: Mi, 08 Dez 2021 11:46:00
Ende: Mi, 08 Dez 2021 11:46:00
]]>
Wiesenthau
news-1059Weihnachtsfeier - DJK-FC Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1059&cHash=c82d1544e6eedb74334ee5831b77e9b7 Start: Sa, 11 Dez 2021 11:48:00 ,Ende: Sa, 11 Dez 2021 11:48:00 | Start: Sa, 11 Dez 2021 11:48:00
Ende: Sa, 11 Dez 2021 11:48:00
]]>
Wiesenthau
news-1060Weihnachtsfeier - Glockenclub Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1060&cHash=fe74655f1caa1469cc4686140bc2af61 Start: So, 12 Dez 2021 11:50:00 ,Ende: So, 12 Dez 2021 11:50:00 | Start: So, 12 Dez 2021 11:50:00
Ende: So, 12 Dez 2021 11:50:00
]]>
Wiesenthau
news-1061Seniorenadvent beider Pfarrgemeindenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1061&cHash=5ba4fa06d076b2e169ded6a24134133f Start: Di, 14 Dez 2021 11:54:00 ,Ende: Di, 14 Dez 2021 11:54:00 | Start: Di, 14 Dez 2021 11:54:00
Ende: Di, 14 Dez 2021 11:54:00
]]>
Wiesenthau
news-1062Weihnachtsfeier - SV Andreas Hofer Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1062&cHash=bf590e2eb433a9a2b1bbf9070b9c9a6e Start: Sa, 18 Dez 2021 11:55:00 ,Ende: Sa, 18 Dez 2021 11:55:00 | Start: Sa, 18 Dez 2021 11:55:00
Ende: Sa, 18 Dez 2021 11:55:00
]]>
Wiesenthau
news-1063Weihnachtsfrühschoppen - SV Andreas Hofer Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1063&cHash=a235beb81d787caf52a532ae8edbbc77 Start: Sa, 25 Dez 2021 11:56:00 ,Ende: Sa, 25 Dez 2021 11:56:00 | Start: Sa, 25 Dez 2021 11:56:00
Ende: Sa, 25 Dez 2021 11:56:00
]]>
Wiesenthau
news-698Winterwanderung - Siedler und Gartenfreunde Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=698&cHash=b6237a85ab3a4ff16772706dbc168ac8 Start: Di, 28 Dez 2021 14:49:00 ,Ende: Di, 28 Dez 2021 14:49:00 | Start: Di, 28 Dez 2021 14:49:00
Ende: Di, 28 Dez 2021 14:49:00
]]>
Wiesenthau
news-700Schlachtschüsselhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=700&cHash=acd62ecf50e170b79f56e57ed66b5792 Start: Mi, 29 Dez 2021 14:51:00 ,Ende: Mi, 29 Dez 2021 14:51:00 | Start: Mi, 29 Dez 2021 14:51:00
Ende: Mi, 29 Dez 2021 14:51:00
]]>
Wiesenthau
news-1064Winterwanderung nach Leutenbachhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1064&cHash=778cee2b3fb617ae443bdd30352970c5 Start: Do, 30 Dez 2021 12:06:00 ,Ende: Do, 30 Dez 2021 12:06:00 | Start: Do, 30 Dez 2021 12:06:00
Ende: Do, 30 Dez 2021 12:06:00
]]>
Wiesenthau
news-1065Jahresabschlussfeier - 1. FCN Fanclub Wiesenthauhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1065&cHash=bb438c2cdfa2eb4ee3a622fa6468db39 Start: Do, 30 Dez 2021 12:07:00 ,Ende: Do, 30 Dez 2021 12:07:00 | Start: Do, 30 Dez 2021 12:07:00
Ende: Do, 30 Dez 2021 12:07:00
]]>
Wiesenthau
news-1066Silvesterparty - DJK-FC Schlaifhausenhttps://www.wiesenthau.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?print=2cHash%3Da93acc16cb3d946ac73222e8c24a20a0&tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=1066&cHash=1d97438d9345872d15bd2be266938382 Start: Fr, 31 Dez 2021 12:09:00 ,Ende: Fr, 31 Dez 2021 12:09:00 | Start: Fr, 31 Dez 2021 12:09:00
Ende: Fr, 31 Dez 2021 12:09:00
]]>
Wiesenthau